Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Pieczątka dla nowej firmy

Posiadanie pieczątki nie jest narzucone przez wymagania przepisów prawa. Tym niemniej posiadanie pieczątki jest opłacalne. Co więcej jej uzyskanie nie wymaga wielkich starań, zatem warto zadbać o załatwienie takowej pieczątki zaraz po założeniu własnej firmy. Co więcej większość dokumentów posiada miejsce, w którym można takową pieczątkę użyć. Co więcej część banków może niemal wymagać od klienta posiadania pieczątki. Mowa tutaj oczywiście o klientach biznesowych prowadzących własną działalność gospodarczą. Innym powodem, dla którego warto takową pieczątkę wyrobić jest aspekt czysto psychologiczny. Po prostu potencjalni klienci, partnerzy biznesowi czy kontrahenci mogą mieć do firmy posiadającej pieczątkę po prostu większe zaufanie niż do firmy, która jej nie posiada. Przejdźmy teraz do tego, co dana pieczątka powinna zawierać, czyli innymi słowy do tego, co się na niej umieszcza. Przede wszystkim na pieczęci powinna znajdować się pełna nazwa danej firmy. Oprócz nazwy wymienione powinno być imię oraz nazwisko przedsiębiorcy. Idąc dalej na pieczątce powinien znajdować się adres siedziby firmy. Często podaje się również telefon oraz ewentualnie faks. Warto również pamiętać o podstawowych numerach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli numerach REGON oraz NIP. Jak zatem widać pieczęć tak zawiera podstawowe dane firmy. Może się okazać znakomitym rozwiązaniem, gdy potrzebne będą takowe dane przy wypełnianiu różnego typu dokumentów czy deklaracji. W takim wypadku możemy po prostu posłużyć się pieczątką.

Koncesja na działalność gospodarczą

W naszym kraju mamy do czynienia z tak zwaną swobodą gospodarczą. Tym niemniej prowadzenie części form działalności gospodarczych wymaga spełnienia szczególnych warunków czy też uzyskania odpowiednich koncesji oraz zezwoleń. Zajmijmy się teraz tymi formami działalności gospodarczej, które wymagają posiadania koncesji. Do tej grupy zaliczyć można przede wszystkim działalność związaną z ochroną osób oraz mienia. Innym doskonałym przykładem jest tutaj działalność związana z transportem lotniczym. Ważną kwestią, o której należy wspomnieć jest produkcja oraz obrót materiałami wybuchowymi. To samo dotyczy wytwarzania i obrotu bronią, amunicją, a także wyrobami i technologiami o ścisłym przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Oprócz broni czy materiałów wybuchowych koncesje obejmują również poszukiwanie i rozpoznawanie złóż paliw kopalnych. Ponadto koncesja jest potrzebna również na wydobywanie paliw kopalnych czy ogólnie rzecz biorąc kopalin. W tym kontekście należy również wspomnieć, iż działalnością wymagającą koncesji jest również produkcja, przetwarzanie, magazynowanie czy przesyłanie paliw oraz energii. Również dystrybucja i obrót paliwem oraz energią podlega koncesjonowaniu. Jak zatem widać istnieje kilka zasadniczych typów działalności, których nie można prowadzić bez uzyskania specjalnych zezwoleń określanych, jako koncesje. Widzimy również, iż takowe działalności śmiało możemy określić, jako ważne, odpowiedzialne oraz niebezpieczne.

Prowadzenie działalności regulowanej

Jedną z form działalności gospodarczej jest tak zwana działalność regulowana. Mowa tu o różnego typu formach działalności, które wymagają uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz spełnienia konkretnych wymogów. Sytuacja jest podobna do tej związanej z działalnością koncesjonowaną. W niniejszym artykule wymienimy kilka form działalności, które wymagają spełnienia wspominanych wymogów. Są to przede wszystkim formy działalności związane z alkoholem. Mowa tu na przykład o wyrobie i rozlewaniu wyrobów winiarskich jak i wyrobów spirytusowych. Idąc dalej chodzi o wyrób samego alkoholu etylowego, jego skażanie, oczyszczanie czy odwadnianie. Do innych przykładów działalności regulowanej należą usługi detektywistyczne, działalność telekomunikacyjna czy prowadzenie kantoru. Innym przykładem jest prowadzenie i organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego w tym również organizacja wyścigów konnych. Warto również zwrócić uwagę, iż za działalność regulowaną uważane jest również prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, położniczej, pielęgniarskiej i tym podobnych. Odpowiednie warunki należy spełnić również w przypadku planowania założenia firmy zajmującej się prowadzeniem stacji kontroli pojazdów. Jeżeli mówimy już o pojazdach warto wspomnieć, iż działalność regulowana to również działalność związana z prowadzeniem ośrodka szkolenia przyszłych kierowców jak i organizacja kursów dokształcających dla kierowców.

Zakup spółki zagranicą

Spółki zakładane za granicą mogą mieć kilka cech, które będą działały na ich korzyść w porównaniu z podobnymi spółkami zakładanymi w kraju. Dlatego też część przedsiębiorców decyduje się na zarejestrowanie swojej działalności gospodarczej, a dokładnie rzecz biorąc w omawianym przypadku swojej spółki poza granicami naszego kraju. Co więcej skoro możliwe jest kupno gotowej spółki zarejestrowanej w Polsce, dlaczego miałoby być niemożliwe to samo w stosunku do spółek założonych poza granicami naszego państwa. Przechodzimy w ten sposób do sedna tematu, czyli do zakupu spółek zagranicznych. Ofertę spółek zagranicznych gotowych i w pełni zarejestrowanych mogą być elementem działalności tych samych firm, które sprzedają gotowe spółki zakładane w kraju. Firmy tego typu często współpracują z podobnymi podmiotami w innych krajach, dzięki czemu mają dostęp do tamtejszego rynku jak i mogą szybko załatwić wszystkie formalności związane z zarejestrowaniem spółki w danym kraju, a następnie zaoferować takową firmę klientowi w kraju. Dlaczego spółki zarejestrowane poza granicami Polski są popularnym można powiedzieć towarem? Otóż chodzi tu bardzo często o podatki. Otóż właściciel firmy płaci podatki w kraju, w którym spółka jest zarejestrowana, a nie w kraju, w którym działa. Dlatego posiadanie firmy zarejestrowanej w jednym z tak zwanych rajów podatkowych może się okazać niezwykle korzystne dla właściciela.

Usługi księgowe dla małych firm

Jedną z ważnych spraw związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej pod jakąkolwiek postacią jest księgowość. Na rynku mamy do czynienia z wieloma firmami oferującymi różnego typu usługi związane ze wsparciem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym z rodzajów usług są właśnie kompleksowe usługi związane z prowadzeniem księgowości. Tego typu usługi księgowe mogą być skierowane zarówno do podmiotów dopiero rozpoczynających swoje funkcjonowanie na rynku jak i firm, które na rynku działają już od dłuższego czasu. Co mogą obejmować tego typu usługi? Przede wszystkim może to być prowadzenie ksiąg rachunkowych w zgodzie z Ustawą o rachunkowości. Idąc dalej warto wspomnieć o usługach związanych z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów oraz wydatków, czyli rozchodów. Oprócz tego usługi księgowe mogą obejmować sporządzanie raportów informacji podsumowujących wymaganych przez takie podmioty jak Główny Urząd Statystyczny czy Narodowy Bank Polski. Inną ważną kwestią jest sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego. Ważnym elementem oferty jest możliwość reprezentowania klienta w różnych urzędach i wszędzie tam gdzie może to być wymagane w kontekście spraw związanych z księgowością. Opisane tu usługi stanowią tylko ogólny zarys tego, co możemy spotkać na rynku tym niemniej z pewnością stanowią zachętę do przemyślenia czy takowa ofert nie jest warta baczniejszej uwagi.

Wynajem adresu firmy

Jednym z rozwiązań, jakie stanowi ofertę firm zajmujących się pomocą w rejestracji działalności gospodarczej jest wynajem adresu do rejestracji takowej nowej firmy. Na czym to polega. Otóż ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo proste. Firma mająca prawo do danego adresu wynajmuje go podmiotom czy też osobom chcącym założyć własną firmę. W takim wypadku klient ma prawo do użycia takowego wynajętego adresu przy zakładaniu własnej działalności. Jaki cel ma wynajmowanie adresu w tym kontekście? Otóż w wielu przypadkach nowopowstające małe firmy nie dysponują zbyt dużymi majątkami, a co za tym idzie nie jest ich stać na wynajem przestrzeni biurowej w tak zwanych atrakcyjnych lokalizacjach. Wiele osób zakładając działalność gospodarczą korzysta z własnego adresu zamieszkania. Wynajęcie adresu ma kilka zalet. Po pierwsze za stosunkowo niewielką kwotę można otrzymać prawo do posługiwania się adresem, który będzie atrakcyjny pod względem lokalizacji. Innymi słowy mówiąc będzie to adres, który w danym mieście kojarzy się z działalnością biznesową na wysokim poziomie. Ma to znaczenie marketingowe w kontekście pozyskiwania przyszłych klientów. Co więcej oferując adres firmy zajmujące się podobną działalnością oferują również bardzo często cały szereg usług dodatkowych. Może to być na przykład oferta związana z prowadzeniem wirtualnego biura mogącego przejąć wszystkie zadania biura tradycyjnego. Może się to wiązać z dużymi oszczędnościami dla firmy korzystającej z tego typu usług, a zwłaszcza dla firmy, która dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Oferta banków skierowana do firm

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dużej mierze opiera się na współpracy z bankami. Wiedzą o tym osoby już prowadzące działalność jak i te, które dopiero planują założenie własnej firmy. Co więc banki mogą zaoferować już istniejącym jak i dopiero powstającym firmom? Przede wszystkim może tu być mowa o kredytach jak i kontach bankowych. Te pierwsze niezbędne są do rozpoczęcia i sfinansowania działalności gospodarczej. Te drugie przydają się do codziennego prowadzenia firmy jak i mogą być źródłem kredytów. Zacznijmy od krótkiej wzmianki na temat oferty kredytowej. Banki mogą proponować firmom czy też przedsiębiorstwom różnego typu kredyty. Mogą to być kredyty na rozpoczęcie działalności, kredyt inwestycyjne, modernizacyjne czy restrukturyzacyjne. Bardzo często przybierają one formę linii kredytowych czy kredytów odnawialnych. Poza tym banki oferują firmom karty kredytowe. Przejdźmy teraz do oferty kont bankowych. Są to konta specjalnie przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Tu też warto wspomnieć o kartach debetowych przypisanych do kont jak i kartach kredytowych. Oprócz zwykłych kont, czyli rachunków bieżących banki oferują także rachunki pomocnicze czy konta walutowe. W ofercie przeznaczonej dla firm znajdują się również lokaty bankowe. Mogą to być lokaty standardowe, lokaty terminowe złotówkowe lub lokaty terminowe walutowe. Często oferta banków przybiera postać pakietów w skład, których wchodzi kilka rozwiązań finansowych takich jak konta, kredyty czy lokaty.

Konta bankowe dla firmy

Banki przygotowały szeroką ofertę zarówno dla klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Jeżeli chcemy zająć się firmami czy też innymi formami działalności gospodarczej mowa będzie o ofercie dla klientów biznesowych. Co prawda nie ma prawnego przymusu zakładania konta bankowego dla swojej nowopowstającej firmy tym niemniej jego brak w rzeczywistości praktycznie uniemożliwia sprawne prowadzenie działalności gospodarczej. Jakie cechy powinno mieć, zatem dobre konto bankowe dla firmy? Przede wszystkim przy wyborze konkretnej oferty konta firmowego warto zwrócić uwagę na koszt takowego konta. Mowa tutaj o kosztach związanych z prowadzeniem konta oraz z transakcjami dokonywanymi przy jego użyciu. Większość banków w swoich ofertach wyszczególnia koszt najczęstszych przelewów, do jakich używane może być takowe konto bankowe. Mowa tu o przelewach na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też Urzędu Skarbowego. Optymalną ofertą jest taka w przypadku, której takowe przelewy są darmowe. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę? Warto zwrócić również uwagę na limit kredytowy, dostępne karty debetowe oraz karty kredytowe oraz ich limity zadłużeń. Banki bardzo często reklamują swoje konta, jako darmowe. Warto jednak zwrócić uwagę na to czy nie jest to uzależnione na przykład od salda. Poza tym ważny jest szybki dostęp przez Internet, ale obecnie praktycznie każde nowe konto czy dla klienta biznesowego czy też indywidualnego takowy dostęp posiada w standardzie.

Dotacje dla nowych firm

Jak wiadomo jednym z najważniejszych elementów związanych z nowymi firmami i ogólnie z założeniem jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej są pieniądze. Wiele osób zakładając własną firmę posiłkuje się wsparciem finansowym gdyż nie jest w stanie wyłożyć całej potrzebnej sumy z własnej kieszeni. Jakie mogą być źródła takowego finansowania? Otóż jednym z pomysłów mogą być kredyty bankowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy też kredyty inwestycyjne dla już działających firm. Jak jednak wiadomo każdy kredyt trzeba prędzej czy też później zwrócić. Innym źródłem pieniędzy mogą być dotacje przygotowane przez rząd jak i pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Takowa forma pomocy dla nowopowstających firm jest bardzo atrakcyjna i warta uwagi. Wiąże się to z tym, iż tego typu dopłat często nie trzeba zwracać. Jednak, aby otrzymać pomoc rządową należy spełnić szereg wymagań. Poza tym zawsze trzeba się liczyć z możliwością kontroli tego czy środki otrzymane zostały użyte zgodnie z biznesplanem i tym, co zapisane jest w odpowiednich umowach. W przypadku wykrycia nadużyć osoba, która otrzymała wsparcie finansowe może się liczyć z koniecznością zwrotu wszystkich pieniędzy, a także z różnego typu sankcjami prawnymi. Dlatego też należy dokładnie wszystko udokumentować i nie przeznaczać pieniędzy na cele niezwiązane z tym, na co dane środki zostały przyznane. Pomoc rządowa czy unijna może przybierać również formę gwarancji kredytowych lub bezpłatnych szkoleń.

Kredyt na założenie firmy

Jednym z rozwiązań finansowych, po jakie często sięgają przedsiębiorcy, a dokładnie rzecz biorąc dopiero powstające firmy są kredyty bankowe. W ofercie banków możemy spotkać szereg produktów czy właśnie kredytów skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i klientów biznesowych. Kredyty dla firm to oczywiście element oferty skierowanej do klientów biznesowych. Zakładając firmę trzeba się liczyć z tym, iż początek działalności będzie trudny. Wiąże się to z tym, iż na początku zazwyczaj przedsiębiorca musi się liczyć z wieloma wydatkami oraz niewieloma przychodami. W takim wypadku niezwykle ważne jest posiadanie pewnej rezerwy kapitałowej pozwalającej na utrzymanie płynności finansowej wobec wszystkich partnerów biznesowych czy kontrahentów. W przypadku niektórych form działalności gospodarczej niezbędny jest kapitał zakładowy. W takim wypadku kredyty bankowe również mogą się okazać bardzo istotne. Jak się okazuje w przypadku kapitału początkowego czy też innymi słowy mówiąc zakładowego z pomocą mogą przyjść firmy zajmujące się sprzedażą gotowych firm oraz pomocą w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Tego typu firmy oferują wpłacenie kapitału zakładowego. Oczywiście później takowe pieniądze należy zwrócić. I tu przydatna może się stać oferta banków. Banki mogą oferować jednorazowe kredyty, ale bardzo często ich propozycja przybiera formę otwartej linii kredytowej czy też na przykład firmowych kart kredytowych.