Archive for the ‘etapy zakładania firmy’ Category

Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Każdy, kto prowadzi własną firmę chociażby była to najmniejsza jej forma, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza wie, iż nie jest to wcale taka prosta sprawa. Mowa tutaj nie tyle o samej branży, w której działa dana firma, ponieważ jest to trudne do jednoznacznej oceny, ale o samych sprawach administracyjnych czy też formalnych, które w dość porównywalnym stopniu mogą dotyczyć zarówno tych większych jak i mniejszych form działalności gospodarczej. Dlatego też coraz więcej podmiotów korzysta z zewnętrznego wsparcia. Może tu być mowa równo o sprawach związanych z oszczędnością czasu jak i pieniędzy. Jak zatem może wyglądać takowa pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Otóż mogą to być różnego rodzaju prace czy też obowiązki biurowe. W tym kontekście popularną usługą stało się tak zwane wirtualne biuro. W takim wypadku obowiązki zwykłego biura, czyli na przykład obsługa poczty, linii telefonicznych i tak dalej powierzana jest firmom zewnętrznym. Poza tym bardzo ciekawą usługą, którą możemy spotkać na rynku już od wielu lat jest księgowość prowadzona przez zewnętrzne firmy czy biura rachunkowe. Otóż samodzielne prowadzenie księgowości może zajmować czas, a z drugiej strony zatrudnienie pracownika, który byłby za to odpowiedzialny może być kosztowne. Dlatego najtańszym rozwiązaniem jest zlecenie obsługi księgowej. Usługi firm trzecich mogą obejmować również obsługę prawną, a w tym reprezentowanie klienta w urzędach czy sądach.

Kupno gotowej firmy

Wiele osób chce założyć własną firmę, ale nie koniecznie chce zajmować się wszystkimi sprawami formalnymi związanymi z takową działalnością. Nie chodzi tu bynajmniej o lenistwo, ale raczej o różne rzeczy związane z formalnościami. Jednym może chodzić o gąszcz przepisów, a innym o czas, jaki trzeba na to poświęcić. Jak się okazuje firmy czy też spółki można kupić. Mowa tu o zakupie gotowej formy działalności gospodarczej, czyli na przykład spółki cywilnej czy komandytowej. Oferta takowych firm zawiera szereg różnych podmiotów. Takowe gotowe firmy są oczywiście tak zwanymi firmami czystymi. Oznacza to, iż nie mają one żadnych obciążeń ani żadnej historii. Nigdy wcześniej nie funkcjonowały i nie prowadziły żadnej formy działalności. Dzięki temu osoba kupująca takową firmę ma pewność, iż zakupiony podmiot nie jest obciążony żadnymi długami czy negatywną historią związana z wcześniejszymi działaniami. Nie widnieje, zatem w żadnych rejestrach, które mogłyby wpływać na jej negatywny wygląd na przykład w oczach banków. Omawiane firmy często mają dużo szerszą ofertę. Mogą zarówno proponować gotowe podmioty jak i oferować swoim klientom pomoc prawną i doradczą w zakładaniu firmy. Poza tym tego typu firmy mają zazwyczaj ofertę skierowaną do już działających firm. Mowa tu na przykład o obsłudze księgowości czy spraw administracyjnych. Ciekawą ofertą w tym kontekście jest propozycja prowadzenia wirtualnego biura.

Pomoc w rejestracji firmy

Na rynku mamy do czynienia z wieloma firmami, które oferują wsparcie i pomoc przy rejestracji spółek czy ogólnie rzecz biorąc zakładaniu i rejestracji firm różnego typu. Na czym takowa pomoc może polegać? Otóż możemy mieć tu do czynienia ze wsparciem na całej płaszczyźnie związanej z procesem zakładani spółki. W takim kontekście może być mowa na przykład o sporządzeniu umowy z pomiędzy poszczególnymi wspólnikami w przypadku spółek różnego typu czy też napisania odpowiedniego statutu spółki. Poza tym pomoc takowa może obejmować przygotowanie i wypełnienie wszystkich niezbędnych wniosków czy dokumentów. Idąc dalej doradcy na pewno zaoferują wszystkie niezbędne informacje związane z różnymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej. Mogą również niezdecydowanym osobom doradzić wybór optymalnej dla nich formy prowadzenia działalności gospodarczej. Mowa tu na przykład o wyborze pomiędzy konkretnymi typami spółek. Oczywiście wszystkie tego typu rady czy też usługi mają swoją cenę. Koszt zależy od regionu, w którym chcemy założyć firmę czy na przykład od stopnia skomplikowania formalności, czyli innymi słowy od tego, jaką działalność gospodarczą zakładamy. Jak się okazuje firmy prowadzące takową działalność oferują pomoc w zakładaniu spółek zarówno w kraju jak i za granicą. Poza tym w swojej ofercie mają także już gotowe firmy i spółki, które można od nich kupić za określoną sumę w zależności od typu takowej działalności.

Zakładanie firmy zagranicą

Istnieje kilka podstawowych powodów, przez które przyszli biznesmeni czy też przedsiębiorcy decydują się na założenie firmy poza granicami naszego kraju. Po pierwsze mogą to być powody związane z biurokracją oraz ilością formalności, jakie trzeba wypełnić czy urzędów, jakie należy odwiedzić by założyć takową działalność gospodarczą. Jak się jednak okazuje sytuacja w kraju nie jest aż tak ciężka pod tym względem jak jeszcze kilka lat temu. Wszystko dzięki zmianom prawnym pozwalającym na skrócenie takowych formalności. Oczywiście jest jeszcze trochę do zrobienia w tym temacie tym niemniej własną działalność gospodarczą można założyć jednego dnia, chociaż niekoniecznie w przysłowiowym i docelowym jednym okienku. Kolejną sprawą wpływającą na to, iż część osób decyduje się na założenia firmy poza granicami Polski są oczywiście podatki. Chodzi tu zarówno o samą wysokość podatków jak i o formę ich naliczania. Dlatego też przedsiębiorcy często wybierają tak zwane raje podatkowe, czyli miejsca, a dokładnie kraje, w których podatki są bardzo niskie i proste do naliczenia. W ten sposób możliwe są ogromne oszczędności dla takowych firm czy spółek. Firmę poza granicami naszego kraju można założyć dzięki pomocy firm pośredniczących. Można też kupić gotową spółkę zarejestrowaną w jednym z popularnych pod tym względem państw. Oczywiście takowa spółka mimo zarejestrowania jej poza granicami kraju może działać również w Polsce.

Rejestracja spółki w kraju

Jeżeli chcemy zarejestrować nową spółkę czy też ogólnie rzecz biorąc nową firmę musimy się zastanowić czy jej rejestracja będzie nam się opłacać w kraju czy też lepiej zarejestrować spółkę zagranicą. Zajmijmy się teraz rejestracją działalności gospodarczej w naszym kraju. Od kilku lat zmiany w przepisach mają ułatwić przyszłym przedsiębiorcom życie. Chodzi tu o takie ograniczenie formalności i różnego typu spraw związanych z biurokracją by rejestracja czy też ogólnie rzecz biorąc zakładanie firmy było jak najprostsze. Jednak wciąż jednak nie do końca jest to możliwe. Tym niemniej zarejestrowanie najprostszej formy działalności gospodarczej nie jest aż tak trudne jak to by się mogło wielu osobom wydawać. Przede wszystkim trzeba się udać do odpowiedniego urzędu gminy w celu złożenia odpowiednich dokumentów. Niezbędna może się również okazać wizyta w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli działalność, jaką zamierzamy prowadzić jest traktowana przez prawo w sposób szczególny potrzebne będą również odpowiednie wnioski o przyznanie koncesji czy też licencji. Jak się okazuje najprostszą jednoosobową działalność można założyć nawet jednego dnia o ile nie napotkamy na zbyt wielkie kolejki czy też na przeszkody w postaci urzędniczej biurokracji. W kontekście zakładania spółek w kraju czy też zagranicą warto wspomnieć o podatkach. Właśnie niższe podatki są jednym z wiodących powodów wyboru spółki czy firmy poza granicami naszego państwa.

VAT bez wad

Podatki VAT mają to do siebie, że mało kto lubi je płacić. Jednak nie zawsze zależy to od nas. System podatkowy, choć dotyczy nas każdego dnia , zwykłym ludziom przypomina o sobie wraz z momentem, gdy musimy złożyć deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego. Nieco inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy jesteśmy podmiotem prowadzącym własną działalność gospodarczą. Kiedy zakładamy własną firmę stajemy zatem przed tego rodzaju dylematem, czy być płatnikiem podatku od towaru i usług, czy też nie. Niekiedy, w zależności od tego, jaką formę prawną posiada nasza działalność, tego typu wątpliwości rozwiązują się same. W większości jednak sytuacji to my musimy podjąć decyzję, na którą opcję się zdecydować. W sytuacji, kiedy mamy wątpliwości odnośnie wyboru, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z klientami instytucjonalnymi, czy też nie. Chodzi tu zarówno o to, czy nasi klienci będą mogli otrzymywać od nas fakturę VAT, jak również, czy my, jako tak zwani – vatowcy będziemy uprawnieni do tego, by móc odpisywać sobie od podatku VAT, który zapłaciliśmy innym firmom. Z całą pewnością z kolei o wiele bardziej korzystne dla klientów nie instytucjonalnych będzie zawiązanie współpracy z firmami, które z tego względu, że nie są vatowcami, mają o wiele bardziej konkurencyjne ceny, niż te, które pochodzą od podmiotów, które są płatnikami podatku od towarów i usług. Te ostatnie jednak są otwarte na współpracę z instytucjami.

Kilka słów o podatku VAT

Większość firm, które funkcjonują, bądź też dopiero co rozpoczynają funkcjonowanie na rynku gospodarczym, jest zwolniona z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług. To, czy dana firma będzie płatnikiem, czy też nie, zależy zarówno od tego, czy dany podmiot się na to zdecyduje, jak również od rodzaju działalności danego podmiotu. Podatek od towarów i usług jest wliczany jako element ceny końcowej produktu bądź też usługi, który jest opłacany przez osobę, który jest klientem. Poborcą podatku jest podmiot świadczący usługi na rzecz klienta, który w ramach pobierania podatku jest tylko jego pośrednikiem i przekazuje ten podatek do urzędu skarbowego. Firma, która jest płatnikiem podatku od towarów i usług również korzysta z usług innych firm, przez co także staje się płatnikiem tej daniny na rzecz skarbu państwa. W związku z tego rodzaju sytuacją podmiot, który płaci podatki od towarów i usług za pośrednictwem innej firmy ma prawo odliczyć sobie kwotę, którą sam uiścił jako płatnik tego podatku od kwoty VAT, którą płacą jego klienci. Niektóre firmy tylko po to chcą być płatnikami podatku VAT, by mieć możliwość współpracy z tymi podmiotami, którym zależy na wystawieniu faktury VAT. Warto zwrócić na to uwagę w sytuacji, kiedy myślimy o tym, jaką formę organizacyjno – prawną powinna przyjąć działalność, którą planujemy uruchomić. Podmioty, które nie są płatnikami podatku VAT opierają swoją działalność na klientach , którzy klientami instytucjonalnymi.

Nowa firma od podstaw

Zakładanie nowej firmy jest obecnie o wiele prostsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Procedurę postępowania w tej kwestii usprawniła niezmiernie ustawa o działalności gospodarczej, która głównie miała na celu stymulowanie rynku. Proces zakładania firmy zaczyna się zatem od zarejestrowania działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , co ma na celu wypełnienie specjalnego formularza. Ten dokument jest także jednocześnie wnioskiem o nadanie nowo powstającej firmie numeru REGON, który jest porządkowym numerem rejestrującym podmioty świadczące usługi dla ludności. Formularz tego typu jest także wnioskiem, jaki składa się do urzędu skarbowego oraz ZUS. Uproszczenie procesu rejestracji firmy z całą pewnością wpływa korzystnie na stymulację aktywności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Formularz, który jest pierwszym krokiem, jaki jest konieczny do powstania działalności gospodarczej obowiązkowo powinien także określać profil działalności danej firmy, jak również formę prawną. Jeżeli właścicielem firmy jest osoba fizyczna, w takiej sytuacji jej numer identyfikacji podatkowej staje się nip – em firmy. Ciekawą sytuację posiada przedsiębiorca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jednocześnie jest on zarówno płatnikiem, ponieważ płaci składki zarówno za siebie, jak również za osoby, które zatrudnia jego firm, jak też jest on ubezpieczonym.

Promocja i marketing w praktyce

Promocja firmy, to działalność, która ma na celu przysporzenie przedsiębiorstwu dobrej opinii, co w efekcie zawsze przeradza się w wyniki finansowe. Nie każda jednak firma czerpie od razu z możliwości wykupienia płatnej reklamy, czy też sięgnięcia po tego rodzaju elementy marketingowe, jak – produkcja długopisów, kalendarzy, koszulek, bądź też urządzanie festynów, które lubią chyba wszyscy bez większych wyjątków. Nie każdego przedsiębiorcę stać przecież, by uciec się do dość kosztownych, choć niezwykle skutecznych elementów marketingowych. Z całą pewnością jednak można zadbać we własnym zakresie o to, by nasza firma regularnie zyskiwała dobre imię, zupełnie niezależnie od czynienia w tej kwestii nakładów finansowych. Zapewne w dobie internetu warto dbać zarówno o pozyskiwanie nowych klientów, jak również o utrzymywanie stałych poprzez składanie im życzeń świątecznych, wysyłanie promocyjnych ofert na maile oraz prowadzenie strony internetowej. Marketing internetowy, to nie jest już gałąź o której można powiedzieć, że stawia ona pierwsze kroki. To utarty pewien schemat działania w przypadku każdej firmy, która uważa się za istotnego gracza na rynku. Dobrze jest też zorganizować niewielkie, kameralne spotkanie w siedzibie nowej firmy dla tych z klientów, których uznawać będziemy za kluczowych przy naszej działalności. Każdy pozytywny akcent jest na wagę złota, zwłaszcza w pierwszym okresie działalności.

Manager w nowej firmie

Osoba, której zamierzamy powierzyć rolę managera lu też kierownika zespołu, powinna posiadać zbiór ce, które sprawiają, że będzie ona w stanie zarówno zdobyć autorytet wśród osób zatrudnionych przez naszą firmę, jak również osiągnąć wyniki, które będą dla nas, jako pracodawców zadowalające. Bardzo wiele firm posiada szefa, który jest tożsamy z właścicielem firmy. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by dać pracownikom fory, bądź, tym bardziej, by narazić się na ryzyko utraty tych pracowników, którzy przynoszą nam najlepsze zyski. Biorąc to pod uwagę, najlepszym dla właściciela wyjściem byłoby postawienie siebie na czele zespołu. Nie zawsze jednak jest to możliwe z różnych względów. Zatem trzeba poszukać odpowiedniej osoby, która spełni nasze oczekiwania pod tym względem. Wymagania rekrutacyjne managerów są niezwykle zróżnicowane, poczynając od tego, że oczekuje się tylko teoretycznego przygotowania, kończąc zaś na jego wieloletnim doświadczeniu w kierowaniu zespołem, które jest lub było poparte wynikami sprzedaży. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś jest na tyle dobry, że ma duże sukcesy w zarządzaniu ludźmi, które rzecz jasna, przekładają się na wyniki finansowe, wówczas taka osoba nie będzie szukała nowej pracy. Będąc jednak właścicielem firmy, dobrze jest niekiedy móc zaufać swojej własnej intuicji, która powinna podpowiedzieć , kto będzie najlepszym szefem dla naszego nowo powstającego zespołu.