Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

W każdym przedsiębiorstwie, by ocenić postępy w sprzedaży i kondycję finansową prowadzonej działalności gospodarczej, przeprowadza się analizę ekonomiczną. Teoretycznie, wyniki analizy powinny być wykorzystywane przez wewnętrzne jednostki w przedsiębiorstwie, jednak w praktyce o analizę ekonomiczną proszą również instytucje bankowe przy staraniach o kredyt obrotowy na rachunku bieżącym czy kredyt inwestycyjny, a także różnego rodzaju partnerzy biznesowi i kontrahenci współpracujący z naszą firmą. Także przy pozyskiwaniu inwestorów do naszego biznesu powinniśmy przygotować kompletną analizę poczynionych w ostatnim czasie postępów i wzrostów sprzedaży. By analiza ekonomiczna była miarodajna, i aby można było wyciągnąć z niej daleko idące wnioski i prognozy powinno opierać się na precyzyjnych i wiarygodnych informacjach. W interesie samego przedsiębiorcy jest by analiza ekonomiczna i finansowa była przeprowadzona w zgodzie ze wszystkimi wymogami stawianymi przed takim zadaniem. Zafałszowanie wyników takich analiz prędzej czy później odbije się na wynikach finansowych firmy, którą prowadzimy. Instytucje bankowe, czy inwestorzy otrzymujące do rąk kompletną analizę finansową mogą z powodzeniem, w dużym przybliżeniu ocenić rentowność danej inwestycji, czy szanse na utrzymanie się na rynku w dalszej perspektywie.

Both comments and pings are currently closed.