Austria potęgą europejską

Austria jest jednym z krajów, w którym jest najmniejsze bezrobocie, zarówno w Europie, jak i na świecie. Państwo to może równać się z wielkimi potęgami gospodarczymi, jak Niemcy. Kraj ten, podobnie, jak Niemcy czy Francja nie ucierpiał tak mocno w okresie wojennym i powojennym, jak państwa bloku wschodniego. Oznaczało to znacznie szybszy rozwój, bez przymusu odbudowy państwa i szacowania kosztów tragedii. W czym jednak kryje się sukces potęgi gospodarczej takiej, jak Austria? Zawdzięcza to przede wszystkim dobrze rozwiniętemu handlowi, a szczególnie działalności eksportowej ze słabiej rozwiniętymi krajami, na przykład z Meksykiem, Chinami, Turcjami. Handel z nimi jest niezwykle opłacalny, gdyż mają duże zapotrzebowanie na podstawowe produkty, których dużą ilość Austria jest w stanie łatwo zapewnić. Podobnie działają Niemcy, poprzez wyszukiwanie sobie odpowiednich partnerów do wymiany towarów. W związku z tym, że import (chociaż również dość pokaźny), jest mniejszy niż eksport, można wnioskować, iż Austriacy raczej kupują produkty wytwarzane w kraju, co również wzmacnia ich gospodarkę. Także handel z dobrze rozwiniętymi Włochami, Niemcami, USA, jest owocny, a od kilku lat szybko się rozwija i przynosi duże zyski, a co za tym idzie, również wiele miejsc pracy. Do mocnej strony Austrii należy także przemysł, co jest zupełnie odwrotnie proporcjonalne do tego, jak sytuacja wygląda w naszym kraju. Nie możemy jednak być aż tak surowi dla naszego państwa – Austria miała o wiele szersze szanse na rozwój po wojnie, gdyż nie miała tak wielkich zniszczeń jak Polska, a przede wszystkim była rządzona przez szereg specjalistów, a nie sterowany rząd, jak miało to miejsce w Polsce w czasach PRL-u.

Both comments and pings are currently closed.