Czy bezrobocie może mieć skutki pozytywne ?

Wydawać by się mogło, iż bezrobocie nie może przynieść ze sobą żadnych skutków pozytywnych. Wywołuje przecież wiele negatywnych zjawisk, zarówno w sferze materialnej, jak i w osobowości osoby, która utraciła pracę. Rzeczywiście, skutki bezrobocia są dotkliwe, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieje pewna naturalna stopa bezrobocia, która kształtuje się zazwyczaj na poziomie 3 – 5%. Oznacza to, że w praktyce jest niemożliwa sytuacja całkowitego braku bezrobocia. Ponadto w niektórych przypadkach bezrobocie, oczywiście stosunkowo krótkie, może okazać się korzystne dla osoby, która straciła pracę. Może tak być w przypadku, gdy dotychczasowa praca była bardzo męcząca i spowodowała wyczerpanie psychiczne. Wówczas, paradoksalnie, czas bezrobocia może przynieść także wypoczynek psychiczny. Utrata pracy może też sprzyjać decyzjom, o które trudno w czasie wykonywania pracy, a mianowicie o zmianie zawodu na taki, który uznamy za bardziej odpowiedni, a także wyszukaniu i rozwinięciu swoich często ukrytych zdolności, które z czasem mogą stać się podstawą naszej pracy zarobkowej. Oczywiście warunkiem, aby pozytywne skutki bezrobocia przewyższyły negatywne, jest jego krótki okres trwania, co najwyżej kilkumiesięczny. W dłuższym okresie bowiem, psychologiczne skutki bezrobocia muszą wywrzeć swój negatywny wpływ, nawet jeśli nie wystąpią przy tym nadmierne problemy finansowe.

Both comments and pings are currently closed.