Czym jest budżet państwa ?

Każde gospodarstwo domowe musi uwzględniać w swym działaniu rachunek ekonomiczny. Wprawdzie funkcjonuje ono na nieco innych zasadach, niż przedsiębiorstwo, jednak podobnie jak ono, osiąga różnego rodzaju dochody i musi ponosić wydatki. Uwzględnienie rachunku ekonomicznego jest o tyle istotne, że gospodarstwo domowe musi w jakimś czasie, np. w ciągu miesiąca, zachować równowagę między swoimi dochodami i wydatkami. Inaczej mówiąc, suma dochodów i wydatków powinna być taka sama. Jeśli natomiast wystąpi deficyt, czyli nadwyżka wydatków nad dochodami, musi on zostać pokryty z środków zewnętrznych, czyli najczęściej z kredytów. Na podobnych zasadach funkcjonuje również budżet państwa, choć oczywiście skala środków, którymi obraca, jest nieporównywalnie większa, niż w przypadku gospodarstwa domowego. Dochody i wydatki budżetu państwa sięgają bowiem wielu miliardów złotych, jednak niezależnie od kwot, państwo powinno dążyć do zrównoważenia budżetu. W praktyce jednak bardzo często, w zasadzie niemal co rok, występuje deficyt budżetowy, który jest pokrywany przede wszystkim poprzez emisję obligacji państwowych. Obligacje te pełnią praktycznie jednak rolę kredytu, gdyż państwo otrzymuje poprzez emisję obligacji określone środki, które musi później zwrócić wraz z odsetkami. Nie ma z tym jednak problemu, gdyż obligacje państwowe cieszą się dużą popularnością.

Both comments and pings are currently closed.