Czym jest stopa bezrobocia ?

W różnego rodzaju felietonach prasowych i telewizyjnych, możemy się często zetknąć z pojęciem stopy bezrobocia. Jest ono o tyle ważne, iż całkowita liczba osób bezrobotnych nie powie nam o aktywności społeczeństwa na określonym terenie, ponadto trudno też porównywać ze sobą poszczególne rejony pod względem skali bezrobocia w nich panujących, głównie ze względu na różnice w liczbie mieszkańców. Dlatego powszechnie stosowaną miarą bezrobocia, jest właśnie stopa bezrobocia. Można ją określić jako liczbę osób bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy, w stosunku do ogółu ludności aktywnej zawodowo. Jednakże definicja ta wymaga wyjaśnienia dwóch pojęć: aktywności zawodowej i bierności zawodowej. Otóż ludźmi aktywnymi zawodowo określa się te osoby, które bądź pracują, lub też aktualnie nie pracują, ale aktywnie poszukują pracy, czyli są właśnie bezrobotnymi. W każdym społeczeństwie będzie jednak istniała grupa osób biernych zawodowo, czyli takich, które ani nie pracują, ani też nie poszukują pracy. Taka ich sytuacja może wynikać z kilku powodów, mianowicie część osób nie może pracować z racji chorób, inni właśnie uczą się lub też odbywają przykładowo służbę wojskową, wreszcie część osób utrzymuje się w inny sposób, niż przez pracę. Stopa bezrobocia dotyczy także oczywiście ludzi, którzy aktualnie są w wieku produkcyjnym.

Both comments and pings are currently closed.