Czynniki rynkowe wpływające na podaż

W ekonomii jednymi z najbardziej rozpoznawalnych zasad, są prawa popytu i podaży. Każdy z nas w szkole uczył się o tych dwóch zagadnieniach, miedzy innymi na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Zarówno na popyt, jak i na podaż wpływają pewne czynniki, które warunkują ich wzrost lub spadek. Do najważniejszych czynników warunkujących podaż należą między innymi popyt i wybrana przez producenta technologia produkcji. Wiadomo, że gdy popyt na dany produkt czy usługę jest niewielki to nie może być mowy o podjęciu decyzji przez producenta o rozpoczęciu masowej produkcji. Na podaż produktu i usług wpływają w nie mniejszym stopniu także ceny czynników produkcji. W procesie produkcyjnym wyróżnić można wiele czynników, gwałtowna zmiana jednego z nich może wydatnie wpłynąć na poziom podaży na rynku danego towaru czy usługi. Mało, kto sobie zdaje sprawę z faktu, że na podaż danego produktu czy usługi wpływają również warunki klimatyczno-przyrodnicze, lecz jest to, jak najbardziej prawda, potwierdziły to niezależne badania makroekonomiczne. Konsumpcja naturalna jest także czynnikiem, którego nie można pominąć przy wymienianiu elementów rynkowych wpływających na wysokość podaży. Z kolei na popyt w największym stopniu wpływa cena produktu, dochody konsumenta, a także ceny produktów zastępczych i uzupełniających.

Both comments and pings are currently closed.