Deficyt budżetu państwa

W naszym budżecie domowym nie może stale występować stan nierównowagi. Owszem, w krótkim okresie można sobie wyobrazić nadwyżkę wydatków nad dochodami, czyli deficyt budżetu domowego, jednak możliwości jego finansowania są ograniczone, gdyż po prostu możemy nie otrzymać kolejnych kredytów. W związku z tym, na dłuższą metę nasz budżet domowy będzie musiał być zrównoważony. Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia deficytu budżetu państwa. Naturalnym jest, iż nie można drastycznie ograniczać wydatków budżetu państwa, gdyż może to zagrozić stabilności życia społecznego, a ponadto znaczną część wydatków budżetowych pochłania obsługa długu publicznego, z której nie można zrezygnować. Jeśli przy tym dochody budżetu są niewystarczające, przykładowo z powodu gorszej koniunktury gospodarczej, deficyt budżetu państwa stanie się faktem. Tak więc, deficyt budżetu państwa sam w sobie nie jest niczym złym, tym bardziej, iż państwo bez trudu uzyska kupców na swoje obligacje. Jednak trzeba tu zauważyć, że nadmierny deficyt też może rodzić negatywne reperkusje. W takiej sytuacji obsługa długu publicznego pochłania zbyt duży odsetek wydatków, a ponadto koszt obsługi może być jeszcze wyższy, z powodu uznania kraju za mniej stabilny. Wówczas trzeba oferować wyższe oprocentowanie obligacji, aby znaleźli się chętni na te papiery wartościowe.

Both comments and pings are currently closed.