Dialog sposobem na rozwiązanie problemów rynku pracy

Należy być świadomym, że sytuacja na rynku pracy zależy w dużej mierze od dialogu społecznego, który polega na budowaniu porozumienia między ludźmi żyjącymi w danym kraju, które przyczynia się do rozwoju społeczeństwa. Jest to jedyny proces ciągły, który zmniejsza prawdopodobieństwo ostrych konfliktów społecznych. Na skuteczność dialogu społecznego mają wpływ relacje i zaufanie między partnerami. To czy są one dobre czy złe, wpływa na efektywność rynku pracy ,który jest bardzo konkurencyjny co widać na przykładzie dużych firm ( działających na rynkach światowych) i małych firm( na rynkach lokalnych), próbujących przebić się jak najwyżej uzyskując jak najlepsze dochody. Nic więc dziwnego, że wynikają z takich sytuacji nieporozumienia. Mimo iż pracodawcy starają się negocjować między sobą, są zazwyczaj ograniczani i kontrolowani przez organizacje branżowe lub krajowe, co bardzo utrudnia uzyskanie satysfakcjonującego porozumienia. Na efektywność dialogu wpływa również pozycja przedsiębiorstw i pracodawców wobec rządów. Odpowiednie przeprowadzenie negocjacji może być korzystne dla obu stron. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać odpowiednie warunki czy środki aby się rozwijać natomiast z drugiej strony, negocjacje rozwijają politykę państwa, powodują elastyczność rynku pracy, umożliwiając szybkie przystosowanie się do ewentualnych zmian. Oprócz koordynacji zewnętrznej, pomiędzy przedsiębiorstwami i rządem, ważne jest również porozumienie wewnątrz firmy. Reasumując, odpowiednie negocjacje mogą przyczynić się do rozwoju zarówno państwa jak i przedsiębiorstw. Jeśli nie są one przeprowadzane prawidłowo, powoduje to wiele ostrych sporów, które szkodzą społeczeństwu min. zwiększają stopę bezrobocia gdyż pracodawcy czy rząd którzy nie liczą się ze zdaniem pracowników, powodują ,że odchodzą oni z pracy( często nawet za granicę) w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobku.

Both comments and pings are currently closed.