Dochody budżetu państwa

Z uwagi na dużą skalę wydatków budżetu państwa, praktycznie co roku rosnących, bardzo ważną sprawą dla polskiej sytuacji gospodarczej staje się zapewnienie przez państwo odpowiednich dochodów, które następnie mogą być wykorzystane w ramach budżetu państwa. Za podstawowe źródła dochodów budżetu państwa, należy uznać przede wszystkim podatki, które mogą przysporzyć nawet 80% dochodów. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj podatek od wartości dodanej (VAT), z którego wpływy państwo uzyskuje wskutek transakcji sprzedaży większości produktów i usług w gospodarce rynkowej, a także podatek dochodowy, zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych. Z innych źródeł dochodów, można tutaj wymienić cła, dywidendy, wpłaty z przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, dochody państwowych jednostek budżetowych, dochody z najmu i dzierżawy, a także różnego rodzaju odsetki. Warto tutaj zauważyć, że spora część dochodów, zwłaszcza z tytułu podatków, w dużej mierze zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej. Dobra koniunktura wiąże się bowiem z większą ilością konsumowanych towarów i usług, a także z większymi zarobkami pracowników, co automatycznie przynosi wyższe dochody podatkowe. Natomiast podczas kryzysu, powyższe dochody stają się niewątpliwie mniejsze.

Both comments and pings are currently closed.