Dopłaty wspólników do majątku firmy

Jedną z opcji dotyczących finansowanie przedsiębiorstwa są dopłaty z majątków indywidualnych wspólników. Oznacza to, że powiększany jest w ten sposób majątek podstawowy. Jest to dobry pomysł pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy posiadają możliwość i chęć zastosowania tej formy finansowania. Z pewnością pod wieloma względami jest sposób finansowania tylko i wyłącznie na krótką metę, lecz warto z niego skorzystać, gdy nie ma innej możliwości. Dopłaty do majątku podstawowego mogą być dokonywane na kilka sposobów. Gdy formą organizacyjno[-prawną prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z rodzajów spółek osobowych, wówczas warto sporządzić uchwałę spółki, w której będzie wskazane, kto, ile, i na jaki okres włożył do majątku spółki dodatkowy wkład. Właściciel może ze spółką zawiązać także umowę pożyczki. W tych kwestiach kodeks prawa handlowego przewiduje określone uregulowania. Gdy prowadzona jest indywidualna działalność gospodarcza, wówczas wkładem własnym będą prywatne środki za pomocą, których realizujemy dane inwestycje. Innymi sposobami finansowania działalności gospodarczej w kapitale własnym są zyski przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość finansowania działalności z odpisów amortyzacyjnych wspólników. Każde przedsiębiorstwo ma indywidualne sposoby na utrzymanie płynności finansowej.

Both comments and pings are currently closed.