Działanie banku centralnego

W każdym kraju nad całą sferą związaną z finansami i ekonomią czuwa bank centralny. W naszym kraju nosi on nazwę Narodowego Banku Polski. Do jego funkcji należy przede wszystkim emisja pieniądza gotówkowego. Po emisji następuje wprowadzenie go do obrotu na przykład poprzez zakup metali szlachetnych albo w formie obcych walut czy długu. Narodowy Bank Polski jest jedyną instytucją w państwie, która posiada możliwość emisji pieniądza gotówkowego. Wszelkie próby fałszerstwa są bardzo surowo karane. Przestępstwa finansowe przeciwko państwu należą do najsurowiej karanych. Ważną funkcją banków centralnych jest także ich funkcja rozliczeniowa względem wszystkich banków komercyjnych a także wszystkich instytucji finansowych działających na zlecenie danego podmiotu. Banki komercyjne mają obowiązek posiadania rachunku w banku narodowym i prowadzenia rozliczeń z innymi bankami. Zadaniem banku centralnego jest także prowadzenie transakcji pieniężnych z zagranicznymi instytucjami finansowymi, czy zagranicznymi bankami centralnymi. Banki centralne są bardzo często nazywane także bankami skarbu państwa. Na kontach banku centralnego prowadzone są rachunki instytucji państwowych. Bank centralny wykazuje także funkcje stabilizujące krajową gospodarkę i jednocześnie kontrolujące rynek finansowy w danym kraju.

Both comments and pings are currently closed.