Finanse małych przedsiębiorstw

Do krajowego porządku prawnego, termin małych i średnich przedsiębiorstw przeniknął z unijnych regulacji. Został wprowadzony na mocy unifikacji prawa unijnego ze wszystkimi ustawodawcami państw członkowskich. Na mocy tych przepisów wyróżnione zostały mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla całej gospodarki Unii Europejskiej przedsiębiorstwa tego rodzaju są niezwykle ważne, ponieważ stanowią ponad dziewięćdziesiąt osiem procent ze wszystkich podmiotów gospodarczych. Unijne prawo podzieliło takie przedsiębiorstwa według dwóch kryteriów. Po pierwsze każde takie przedsiębiorstwo musi spełnić warunek odnośnie liczby zatrudnienia, a także rocznych obrotów. W mikro przedsiębiorstwie nie może być zatrudnionych więcej niż dziesięciu pracowników, a roczny obrót nie może być wyższy niż dwa miliony euro. Z kolei w małym przedsiębiorstwie nie może pracować więcej niż pięćdziesięciu pracowników, limit obrotów ustalonej jest na dziesięciu milionach euro. Średnie przedsiębiorstwa to takie, w których zatrudnionych jest nie więcej niż dwustu pięćdziesięciu pracowników, a roczny obrót nie przewyższa pięćdziesięciu milionów euro. Finanse małych przedsiębiorstw można podzielić na dwie grupy, kapitał własny przedsiębiorstwa i kapitał obcy. Kapitał własny stanowią wszystkie składniki majątku wniesione przez wspólników, odpisy amortyzacyjne i osiągnięty zysk netto z prowadzonej działalności gospodarczej.

Both comments and pings are currently closed.