Finansowanie działalności własnej firmy

Każda działalność gospodarcza by sprawnie i płynnie funkcjonowała potrzebne są odpowiednie nakłady pieniężne. Finansowanie przedsiębiorstwa powinniśmy rozpocząć od zgromadzenia odpowiedniego kapitału zakładowego. Kapitał podstawowy jest wymagany tylko w niektórych formach organizacyjno-prawnych, jak spółki komandytowo-akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy krucho u nas z kapitałem podstawowym, wówczas należy poszukać sposobów finansowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych. Najchętniej przedsiębiorcy zaciągają kredyty inwestycyjne, albo kredyty na start firmy. Dopiero po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności, przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o kredyt na rachunku bieżącym firmy. Na podstawie osiąganych wyników finansowych i przepływów pieniężnych przez konto, bank ustala limit kredytowy. Pieniądze na konieczne inwestycje w firmie można także spróbować pozyskać od inwestorów, tak krajowych, jak i zagranicznych. By, jakikolwiek podmiot gospodarczy chciał nam zaufać potrzebna nam będzie aktualna analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz profesjonalnie sporządzony biznesplan. Te dwa narzędzia planistyczne pozwolą na ocenę ryzyka inwestycyjnego przez ewentualnych inwestorów. Do wewnętrznych sposobów należą poza uzyskiwanymi zyskami netto, odpisy amortyzacyjne.

Both comments and pings are currently closed.