Gospodarka państwa francuskiego

Francja jest uznawana za kraj rozwinięty, który nie utracił tyle w okresie wojennym, jak Polska i inne państwa bloku wschodniego. Francja, położona jest w Europie zachodniej, poziom życia tam powinien być całkiem wysoki, a co za tym idzie, wydawałoby się, iż poziom bezrobocia będzie jednym z niższych, to jednak sytuacja przedstawia się nieco inaczej niż wskazywałyby na to oczekiwania. Bezrobocie jest mniej więcej takie jak średnia europejska, minimalnie niższe niż to, panujące w Polsce. Sytuacja tutaj panująca nie obrazuje się jednak tak źle, jak w przypadku Litwy czy Węgier. Przyczyny wzrostu bezrobocia, jak i cała sytuacja gospodarcza zdeterminowane są nieco innymi czynnikami, niż w krajach bloku wschodniego i środkowego. Pierwszym z nich może być mniejszy wpływ podatków VAT. Został też zauważony spadek ilości handlu zagranicznego, a przez podwyższenie wieku emerytalnego w celu zapobiegnięcia kryzysu, może tak naprawdę zaszkodzić. Starsi ludzie zajmują miejsca pracy, które mogłyby być wykorzystane przez młodszych, a równocześnie tym osobom, które w podeszłym wieku staną się bezrobotne, trudno będzie znowu znaleźć jakąś posadę. Francja wciąż stara się jednak sprowadzić kraj na dobrą drogę w roku 2012 został wprowadzony Projekt Stabilności, który przewiduje dofinansowywanie takich instytucji jak sektor badawczo-rozwojowy i rozwój technik innowacyjnych, co może jednocześnie zapewnić w więcej miejsca pracy. Podobne projekty proponowane są jako rozwiązanie w sytuacji starzenia się polskiego społeczeństwa- Francja okazała się jednak pionierem.

Both comments and pings are currently closed.