Grupowe ubezpieczenia na życie

Poza indywidualnymi ubezpieczeniami na życie, dużą popularnością cieszą się również grupowe ubezpieczenia na życie. Są to specjalne polisy na życie, oferowane nie pojedynczym osobom, lecz grupom osób, z reguły pracownikom jednego przedsiębiorstwa. Dzięki większej liczbie osób ubezpieczonych, firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować w tzw. grupówce nie tylko niższą składkę miesięczną, ale także lepsze warunki, gdyby każda z tych osób ubezpieczała się oddzielnie. Warto też zauważyć, że zakres zdarzeń ubezpieczeniowych objętych świadczeniem, nieco się różni, w porównaniu z indywidualną polisą ubezpieczenia na życie. Oprócz standardowych w takich wypadkach zdarzeń, jak śmierć ubezpieczonego lub też nagłe zachorowanie, polisa grupowego ubezpieczenia na życie obejmuje także zdarzenia związane z rodziną ubezpieczonego – przykładowo śmierć małżonka lub rodziców i teściów, narodziny dziecka. Jest to o tyle korzystne, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej raz lub nawet kilka razy zostanie nam wypłacone świadczenie. Dla osoby ubezpieczonej ważne jest również to, iż często, w sytuacji zaprzestania pracy w danej firmie, towarzystwo ubezpieczeniowe zgadza się na indywidualną kontynuację wcześniejszego grupowego ubezpieczenia na życie, bez zmiany jego warunków i wysokości składki.

Both comments and pings are currently closed.