Inwestycje w obligacje skarbowe

Jednym z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania swojego kapitału w czasach kryzysu są oczywiście inwestycje w obligacje skarbowe. Zwrot kapitału wraz z odpowiednimi odsetkami jest najpewniejszy z możliwych. W przypadku zakupu obligacji skarbowych mamy największe bezpieczeństwo zwrotu, ponieważ emitentem akcji jest sam Skarb Państwa, ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której bankrutuje tak duży kraj. Zysk z obligacji skarbowych jest z reguły stały, co oznacza, że dokonując zakupu od razu wiemy, jakich zysków możemy się spodziewać po upływie okresu, na który obligacje zostały kupione. Dokonując zakupu akcji na giełdzie papierów wartościowych nie zawsze wiemy, co nas czeka w przyszłości, żadnych dokładnych i precyzyjnych prognoz nie przeprowadzić. W przypadku obligacji skarbu państwa jest zgoła inaczej. Zmiany na rynku finansowym nie wpływają na nasze zyski z obligacji. Ministerstwo finansów aktualnie oferuje trzy rodzaje obligacji skarbowych, mianowicie chodzi tutaj o dwuletnie obligacje o stałym oprocentowaniu, trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje indeksowane do poziomu inflacji, te ostatnie są obligacjami cztero i dziesięcioletnimi. Obligacje indeksowane zabezpieczają nabywców przez wzrostem inflacji. W przypadku obligacji skarbowych nie ma żadnych zawiłości prawnych, wszystko jest bardzo przejrzyste.

Both comments and pings are currently closed.