Kapitał obcy w przedsiębiorstwie

Każdy przedsiębiorca kieruje swoją działalnością w taki sposób, na jaki pozwalają mu warunki rynkowe. Działalność dowolnego przedsiębiorstwa może być realizowana zarówno ze środków pochodzących z kapitału własnego, jak również z kapitału obcego. Nie trzeba być wielkim ekonomistą, by wiedzieć, że zdecydowanie w lepszej sytuacji finansowej znajduje się firma, która posiada środki własne na realizację aktualnych zobowiązań czy projektów inwestycyjnych. Kapitałem własnym w przedsiębiorstwie może być na przykład odpis amortyzacyjny wspólników, dofinansowanie ze środków własnych przedsiębiorców i wspólników, czy finansowanie z wypracowanych zysków netto. Jednak nie zawsze udaje się taki zysk otrzymać, czy też odpisy amortyzacyjne nie są wystarczające. W takich sytuacjach przedsiębiorcy sięgają najczęściej do źródeł zewnętrznych. Najczęściej posiłkują się kredytami i pożyczkami bankowymi. Jest to niewątpliwie dobry sposób na tymczasowe poradzenie sobie z problemami. Każdy przedsiębiorca powinien jednak wiedzieć, że jest furtka na krótką metę i bardzo szybko trzeba znaleźć inny sposób na poprawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Pozytywnym impulsem dla niektórych działalności gospodarczych może się okazać pozyskanie inwestorów. Inwestorem, który przejmuje ponad pięćdziesiąt procent udziałów nazywa się strategicznym.

Both comments and pings are currently closed.