Nagrody w dziedzinie ekonomii

Od wielu lat mamy do czynienia z Nagrodą Nobla. Jest ona przyznawana w kilku niezwykle ważnych dziedzinach. Mowa tu na przykład o fizyce czy medycynie. Jak wiemy fundatorem nagrody był Alfred Nobel. Na podstawie pozostawionego przez niego majątku, który jest oczywiście odpowiednio ulokowany, co roku wypłacane są nagrody pieniężne dla najwybitniejszych naukowców czy też twórców lub tym podobnych w danej dziedzinie. Bardzo często jednak nie pieniądze są tu najważniejsze. Chodzi o prestiż. Nagroda Nobla uważana jest za najbardziej prestiżową nagrodę na świecie. Może być najważniejszym uhonorowaniem długoletniej pracy. Jak jednak wiemy Nobel nie ufundował nagrody w dziedzinie ekonomii. Dlaczego więc co roku wraz z innymi nagrodami przyznawana jest również i ta równie prestiżowa w dziedzinie ekonomii? Otóż jest to nagroda imienia Alfreda Nobla. Została ona ufundowana przez Narodowy Bank Szwecji. Po raz pierwszy nagrodę przyznano w 1969 roku. Od tej pory jest ona przyznawana razem z innymi nagrodami przez komisję noblowską. Cieszy się również takim samym prestiżem. Dlatego też często nazywana jest Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Oczywiście jak w przypadku pozostałych nagradzanych dziedzin nie jest to jedyna nagroda. Mamy do czynienia jeszcze z wieloma mniej lub bardziej prestiżowymi wyróżnieniami i nagrodami.

Both comments and pings are currently closed.