Najczęstsze przyczyny bezrobocia

Dla każdej z osób, która nie posiada pracy, a nie jest w stanie się utrzymać dzięki posiadaniu dochodów z innych źródeł, bezrobocie jest niewątpliwie zjawiskiem bardzo dotkliwym. Trzeba jednak zauważyć, że okres pozostawania danej osoby bez pracy, może zależeć nie tylko od jej umiejętności, doświadczenia oraz determinacji w poszukiwaniu pracy, ale także od przyczyny utraty przez nią pracy. Biorąc pod uwagę tylko czynniki obiektywne, z pewnością można wyróżnić kilka głównych przyczyn bezrobocia. Jedną z nich jest występowanie bezrobocia strukturalnego, czyli niedopasowania podaży i popytu na pracę. Typowym przykładem bezrobocia strukturalnego jest to, które zostało wywołane poprzez utratę zapotrzebowania na część wytworów pracy robotników wielkoprzemysłowych. Inną przyczyną bezrobocia może być prawo pracy, które może być na tyle mało elastyczne, iż utrudnia zatrudnianie nowych pracowników. W niektórych zawodach przyczyną bezrobocia mogą być też prawne utrudnienia w prowadzeniu działalności w danej branży, związane z potrzebą uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń. Wielu pracodawców, jako przyczynę bezrobocia określa natomiast także wysokie koszty pracy, związane zarówno z wysokimi składkami na ubezpieczenia społeczne, jak i wysoką płacą minimalną dla pracowników, co zresztą jest argumentacją dość wątpliwą.

Both comments and pings are currently closed.