Najważniejsze instytucje finansowe

Każdy system finansowy opierać się musi o kilka niezależnych od siebie i odpowiadających za inne funkcje instytucji pieniężnych i finansowych. Instytucje tego rodzaju mogą działać albo na obszarze jednego kraju, albo dotyczyć całej organizacji międzynarodowych, jak to jest w przypadku Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny jest jednym z najważniejszych organów tego rodzaju, czuwa nad prawidłową oceną budżetów krajów członkowskich. W naszym kraju jedną z najważniejszych instytucji finansowych jest rada polityki pieniężnej, w jej składzie zasiadają najlepsi finansiści i ekonomiści w kraju. Ustalają między innymi poziom stóp procentowych. Z reguły zbierają się raz na kwartał, lecz, gdy zachodzi taka potrzeba również częściej. Najważniejszym bankiem w kraju jest bez wątpienia Narodowy Bank Polski. Trzech członków tego banku mianuje Sejm, trzech Senat oraz trzech prezydent kraju. Instytucja tego rodzaju emituje pieniądz krajowy, tylko ma takie uprawnienia. W tymże krajowym banku centralnym swoje rachunki prowadzą wszystkie komercyjne banki. Z punktu widzenia rozwoju gospodarki w kraju duże znaczenie ma także giełda papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie. Notowanych jest na niej obecnie ponad sześćset spółek. Ważnymi podmiotami działającymi na rynku są także fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Both comments and pings are currently closed.