Największe instytucje finansowe

W każdym kraju działają w różnym stopniu uregulowane prawnie instytucje finansowe. Tego rodzaju instytucje działają na rynku finansowym, lecz w ich zakresie nie leży wykonywanie działalności bankowej i instytucji poza bankowych. Wobec powyższego typowe instytucje finansowe prowadzą niemal wyłącznie działalność depozytową i czynności fundamentalnie bankowe. Działalność instytucji finansowych została wyraźnie i precyzyjnie uregulowana w odpowiednich przepisach prawnych. Generalnie instytucje finansowe zostały nazwane przez ustawodawcę, jako przedsiębiorcę, lecz innego niż banki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instytucje bankowe mają możliwość wykonywania wszystkich czynności, które zostały przyznane instytucjom finansowym, lecz z drugiej strony instytucje finansowe nie mają prawa wykonywać trzech czynności przypisanych ściśle do banków, między innymi udzielania zobowiązań bankowych. Do instytucji finansowych zaliczane są towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, czy giełda papierów wartościowych. Wszystkie te instytucje finansowe pełnią bardzo ważne funkcje w generalnym systemie finansowym danej gospodarki. Każda z tych inwestycji dają zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym duże możliwości inwestycyjne, które nie są jednak wyzbyte ryzyka inwestycyjnego.

Both comments and pings are currently closed.