Negatywne skutki bezrobocia

Bezrobocie kojarzy się, w opinii społeczeństwa, przede wszystkim z biedą. Niewątpliwie utrata pracy będzie się wiązała z pogorszeniem sytuacji materialnej osoby bezrobotnej, nawet jeśli posiada ona odłożone środki finansowe, które pozwolą jej bezproblemowo przetrwać jakiś czas. Tym niemniej, bezrobocie rodzi także wiele innych negatywnych skutków, nie tylko w sferze materialnej, ale także i duchowej. Osoba bezrobotna traci w dużej mierze swój status społeczny, nie tylko przez samą utratę pracy, ale także z tego powodu, iż nie może już posiadać takiego statusu materialnego i towarzyskiego, jaki posiada większość jej dotychczasowych znajomych. Już sam powyższy fakt może powodować u bezrobotnego frustrację, ale zazwyczaj na plan pierwszy wysuwa się poczucie beznadziei, niewiary w siebie i swoje umiejętności, które rośnie wraz z wydłużaniem czasu pozostawania bez pracy. Bezrobotny stopniowo zrywa kontakty ze znajomymi, wyobcowuje się ze swojego dotychczasowego środowiska i chętnie przebywa z innymi bezrobotnymi. Jeśli posiada rodzinę, może się pojawić poczucie agresji w stosunku do jej członków, co z czasem może zaowocować nawet rozwodem. W takiej sytuacji nietrudno o to, aby osoba bezrobotna uległa degeneracji, choćby poprzez pijaństwo, utratę miejsca zamieszkania i niechęć do poszukiwania pracy.

Both comments and pings are currently closed.