Niemcy potęgą gospodarczą

Niemcy należą do najbardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej. Warto zauważyć, że państwo to należało do największych mocarstw w okresie drugiej wojny światowej. Nie należały także do okupowanych przez władze komunistyczne, zatem już od lat pięćdziesiątych miały szerokie możliwości rozwoju. Znacznie prężniej rozwijał się tutaj handel zagraniczny, przemył, branża usługowa… Porównując sytuację Polski z jej zachodnim sąsiadem, możemy stwierdzić, że nie rysuje się ona korzystnie, albowiem Niemcy już od dawna wyprzedzali Polskę nie tylko w kwestii zwalczania bezrobocia, ale również pod względem technologicznym. Istotnym czynnikiem, dzięki któremu niemiecka gospodarka funkcjonuje tak dobrze, jest np. unikanie rozwiązywania kwestii spornych za pomocą agresji, która nie rozwiązuje sprawy a jedynie ją pogłębia, narażając obie strony na niepotrzebne koszty. Umiejętność odpowiednich negocjacji, ustępstw może w wielu przypadkach przyczynić się do rozwoju firmy, tak jak to jest w przypadku przedsiębiorstw na rynku niemieckim. Inne niż w Polsce jest również podejście do samego pracownika, który ma zapewnione w firmie odpowiednie warunki i perspektywy rozwoju, przez co ma większą motywację do pracy, co zwiększa produktywność. Stawia się wysoki nacisk na samodzielne myślenie studenta i praktyki dzięki którym, po ukończeniu studiów łatwiej jest wejść na rynek pracy. Nie mogą tutaj narzekać także inwestorzy szczególnie zajmujący się działem nieruchomości. Gospodarka niemiecka szybko się rozwija, wiele osób zakłada rodziny. Mając odpowiednie zasoby i stawiając na jakość i rozsądne ceny, można liczyć na spore zainteresowaniem ze strony klientów. Niemcy nie mają tak dużego zadłużenia, jak Polska, dlatego wciąż wdrażają kolejne programy unowocześniające wysoko rozwinięty system gospodarczy.

Both comments and pings are currently closed.