Opodatkowanie działalności przedsiębiorstw

Prowadzoną działalność gospodarczą niezależnie od tego, jaka ona jest należy opodatkować. Przedsiębiorca ma czas na wybranie najbardziej odpowiadającej mu formy opodatkowania do końca pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. Właściwe potwierdzenie wybranej formy opodatkowania wybiera się wysyłając wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego. W przypadku braku sygnalizacji, jaką formą opodatkowania chcemy zostać objęci wówczas z urzędu zostaje przypisana do takiego podatnika opodatkowanie na zasadach ogólnych według dwustopniowej skali podatkowej osiemnasto i trzydziesto dwuprocentowej. Poza opodatkowaniem na zasadach ogólnych każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może rozliczyć się według podatku liniowego według skali dziewiętnastoprocentowej, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej albo podatku tonażowego. Inne zasady obejmują podatników rozliczających się z produkcji rolnej. Takie podmioty gospodarcze mają do wyboru podatek liniowy, zasady ogólne i normy szacunkowe opracowane według specjalnej tabeli norm. Warto w prowadzonym przedsiębiorstwie posiadać osobę, która będzie zajmowała się wszystkimi tymi kwestiami podatkowymi. Ordynacja podatkowa zmienia się praktycznie z roku na rok, więc osobie kierującej przedsiębiorstwem trudno za nimi nadążyć, stanowisko księgowego jest wskazane.

Both comments and pings are currently closed.