Podstawowy podział nauk ekonomicznych

Tak, jak każdą naukę można podzielić na mniejsze dziedziny, nie inaczej jest w przypadku ekonomii. Ekonomię dzieli się w najprostszy możliwy sposób na mikroekonomię i makroekonomię. Te dwie dziedziny są zdecydowanie ponad innymi, które można wyselekcjonować z tej niezwykle ważnej dla całej gospodarki światowej nauki. Choć są starsze nauki od ekonomii to z pewnością jest ona jedną z najważniejszych. Od zrozumienia zasad rządzących ekonomią zależy względny ład i porządek na ziemi. Nie zdziwi chyba nikogo stwierdzenie, że to ekonomia w dużym stopniu rządzi światem. Makroekonomia zajmuje się kwestiami bardziej doniosłymi, obejmującymi swoim zasięgiem szerszą perspektywę. Nie znaczy to wcale, że z tego powodu jest ona ważniejsza od mikroekonomii, która analizuje zachowania pojedynczych konsumentów czy ich grup na rynku. I jedna i druga dziedzina ekonomii są niezwykle ważne z punktu widzenia krajowej gospodarki. Trzeba pamiętać, że makroekonomia w największym stopniu zajmuje się obliczaniem poziomu inflacji czy bezrobocia, i czynnikami warunkującymi fluktuacje w zakresie tych dwóch zmiennych. Bilans płatniczy, czy kwestie z rozdysponowaniem finansów publicznych, to także działka makroekonomii. Znając zależności i zasady kierujące tymi dwoma dziedzinami można zyskać przewagę nad nieświadomymi konsumentami.

Both comments and pings are currently closed.