Polska a bezrobocie

Warto zauważyć, iż nasze państwo należy do grupy średnio rozwiniętych, a stopa procentowa osób bezrobotnych ustawia Polskę w samym środku klasyfikacji innych państw europejskich. Wiadomo, iż wskaźniki procentowe nie potrafią do końca określić sytuacji poszczególnych państw. Na wzrastającą stopę bezrobocia maja także wpływ czynniki niezależne od społeczeństwa np. inflacja, korupcja pomiędzy kręgami rządzących czy kryzys gospodarczy. Z tego właśnie powodu, zanim ocenimy sytuację na krajowych rynkach pracy państw europejskich, staramy się także opisać krótko czynniki, które sprzyjały lub hamowały ich rozwój gospodarczy. Pomimo bliskiego położenia, nie wszystkie kraje rozwijały się w tym samym tempie – zdarzało się, jak w przypadku Polski i naszych zachodnich sąsiadów, Niemiec, iż jeden z krajów stał się jednym z filarów Unii Europejskiej, drugi natomiast był stawiany za wzór zastoju gospodarczego spowodowanego przez błędną politykę władz komunistycznych, a w późniejszym okresie wynik sporów na scenie politycznej. Polska jest niestety niezwykle negatywnie postrzegana za granicą – nasz kraj kojarzony jest z czasami komunistycznymi, w których panowało ogromne zacofanie gospodarcze. Było to spowodowane nie przemyślaną polityką naszego rządu – kupowano patenty na produkty, które były już wcześniej stosowane w krajach Europy zachodniej, w związku z czym pieniądze były tak naprawdę wyrzucane. Powiększał się także znacznie nasz dług zagraniczny, który utrzymuje się do dzisiaj.

Both comments and pings are currently closed.