Pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego

By nasza firma się rozwijała potrzebujemy niewątpliwie dodatkowego kapitału inwestycyjnego. Jednak nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą wie, w jaki sposób się do tego zabrać. Szczególnie początkujący przedsiębiorcy mogą mieć problemy z pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jednym ze sposobów są dodatkowe wpłaty wspólników do majątku głównego spółki. Jest to wewnętrzne źródło gromadzenia kapitału inwestycyjnego. Z kolei do zewnętrznych zaliczyć powinniśmy wszelkiego rodzaju zobowiązania kredytowe, czy wpłaty inwestorów krajowych i zagranicznych. Oczywiście, żadna zewnętrzna instytucja bankowa czy podmiot gospodarczy nie powierzy nam swoich środków pieniężnych na słowo. Muszą mieć solidne podstawy, że nasza inwestycja ma szansę powodzenia, a przede wszystkim chcą się dowiedzieć, kiedy będzie można liczyć na pierwsze zyski z przeprowadzonej inwestycji. W obliczaniu ryzyka inwestycyjnego przydatne są informacje zawarte w takich narzędziach planistycznych, jak biznesplan prowadzonej działalności gospodarczej, czy też analiza finansowa za ostatni kwartał, czy ostatnie dwanaście miesięcy. Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego dołącza się najczęściej do wniosku kredytowego w postaci załącznika. Treść i objętość biznesplanu należy dostosować do wysokości wnioskowanej kwoty.

Both comments and pings are currently closed.