Problemy z bezrobociem ze względu na płeć

Stopa bezrobocia u mężczyzn jest podobna do jak u kobiet. Stopa bezrobocia jest ogólnie dość wysoka we wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem Austrii i Niemiec. Powodem takiego stanu rzeczy jest sytuacja gospodarcza danego kraju, spowodowana min. przez system zarządzania zasobami gospodarki. W stosunku do ogólnego zatrudnienia w krajach Europy, więcej jest zatrudnionych mężczyzn niż kobiet. Jest to wynikiem stereotypowej pozycji kobiety, której zadaniem była odpowiednia prezentacja i wychowywanie dzieci. Mimo że pozycja kobiety na świecie polepszyła się, nadal są mniej chętnie widziane jako pracownicy, również z przyczyn fizjologicznych nie mogą wykonywać pewnych zawodów przeznaczonych dla mężczyzn. Ważne są także urlopy zaciągane przy każdej okazji, gdy kobiety mają problemy wychowawcze- dla większości przedsiębiorców liczy się dyspozycyjność, dlatego nie na rękę są im urlopy macierzyńskie czy wcześniejsze zwolnienia z pracy w celu udania się z dzieckiem do lekarza. Warto także zauważyć, że w niektórych zawodach kobiety są zatrudniane o wiele chętniej, niż panowie np. nauczycielki czy opiekunki- nie we wszystkich jednak państwach dany sektor pracowniczy jest tak rozwinięty. Wiadomo, iż jeśli państwo uznawane jest za rolnicze, sektor edukacyjny nie jest tam tak mocno rozwinięty, jak w innych krajach. Niechęć zatrudniania kobiet w niektórych zawodach spowodowana jest także poglądem, iż kobiety znacznie gorzej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Niemniej, najnowsze badania wykazały, iż kobiety cieszą się znacznie większą podzielnością uwagi, niż panowie, co z pewnością powinno działać na ich korzyść.

Both comments and pings are currently closed.