Problemy z zatrudnieniem ze względu na wiek

Myśląc o bezrobociu, musimy również zwrócić uwagę na wiek osób mających problemy ze znalezieniem pracy. Najczęściej możemy zauważyć tego typu trudności u ludzi młodych, poniżej 25 roku życia. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Pierwszym z nich są z pewnością studia. Ucząc się na studiach dziennych, brakuje czasu na pracę. Drugim czynnikiem jest brak doświadczenia. Osoby nieco starsze, które już pracowały, mają większą szansę na zdobycie zatrudnienia. Inaczej wygląda sytuacja u osób pomiędzy 25 a 74 rokiem życia. Tutaj sytuacja rysuje się o wiele korzystniej. Najliczniejszą grupą są tu najprawdopodobniej ludzie w wieku około 50 lat i powyżej, którzy utracili pracę i ze względu na wiek ciężko im wrócić z powrotem na rynek. Wiadomo także, że osobom należącym do tej kategorii wiekowej znacznie trudniej jest się doszkalać. Większość przedsiębiorstw nastawia się na rozwój, chodzi zatem o edukowanie personelu – z perspektywy pracodawcy o wiele korzystniej rysuje się zatrudnienie młodszego pracownika, który po kosztownym przeszkoleniu będzie pracował dla przedsiębiorstwa znacznie dłużej, niż pracownik, któremu brakuje kilku lat do wcześniejszej emerytury. Władze polskie starają się przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy poprzez wprowadzanie dodatkowych kursów dla osób bezrobotnych. Są one zazwyczaj finansowane z funduszy Unii Europejskiej, która wprowadza liczne projekty w celu aktywizacji zawodowej zasobów ludzkich. Jest to niepowtarzalna szansa dla krajów rozwijających się takich, jak Polska czy Litwa.

Both comments and pings are currently closed.