Przedmiot badań ekonomii

W niniejszym artykule zajmiemy się jedną z bardzo ważnych nauk społecznych. Jak wskazuje niniejszy tytuł mowa będzie tu o ekonomii, a dokładnie rzecz biorąc o przedmiocie jej badań. Czym więc zajmuje się ekonomia? Otóż kompletna i wyczerpująca definicja nauki, jaką jest ekonomia na pewno zajęłaby o wiele więcej miejsca niż jesteśmy wstanie tu poświęcić podamy tylko podstawową. Otóż ogólnie rzecz biorąc ekonomia zajmuje się analizą oraz opisem zjawisk i spraw związanych z produkcją, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. W takim wypadku mamy do czynienia z ujęciem gospodarczym, matematycznym czy wreszcie społecznym. Nic w tym dziwnego, ponieważ jak już wspominaliśmy na początku ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych. W takim wypadku warto również wspomnieć o podziale ekonomii tradycyjnej. Zgodnie z takowym podziałem wyróżniamy mikroekonomię i makroekonomię. W przypadku mikroekonomii mamy do czynienia z badaniem i analizą zależności pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorstwem oraz tego jak takowe podmioty na siebie oddziaływają. W przypadku makroekonomii mamy do czynienia z ekonomią w ujęciu globalnym. W takim wypadku wszystkie procesy rozumiane są w sposób globalny. To, co tu zostało opisane stanowi bardzo okrojoną podstawę. Tym niemniej może nam dać ogólny zarys tego jak ważną dziedziną jest właśnie ekonomia.

Both comments and pings are currently closed.