Przeprowadzanie analizy makroekonomicznej

Choć nauka ekonomii stale jest poszerzana o nowe dziedziny, to w dalszym ciągu prym w niej wiodą dwie główne dziedziny, mianowicie mowa tutaj o makroekonomii i mikroekonomii. Analiza makro i mikroekonomiczne przeprowadzane są z wykorzystaniem najczęściej modeli matematycznych. Bez dorobku matematyki, współczesna ekonomia z pewnością byłaby dużo uboższa. O otaczającym nas świecie finansów i ekonomii wiedzielibyśmy zdecydowanie mniej, gdyby nie lata badań osób zajmujących się makroekonomią i mikroekonomią. Przeprowadzanie analizy makroekonomicznej może dotyczyć między innymi takich zjawisk, jak obliczanie stopy bezrobocia i czynników na niewpływających, mierzenie stopy inflacji, badania nad bilansem płatniczym, czy też wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Wyraźnie widać, że makroekonomia skupia się na zjawiskach dotyczących całej gospodarki. Z kolei przedmiotowy zakres badań mikroekonomii dotyczy zjawisk w najmniejszej możliwej skali, czyli przeciętnego konsumenta czy podmiotu gospodarczego i określanie motywacji nimi kierujących. Na analizach makroekonomii bazują najważniejsze instytucje finansowe w kraju, jak na przykład rada polityki pieniężnej. Oczywiście, jakiekolwiek daleko idące wnioski można wyciągać tylko z tych badań, co, do których nie ma wątpliwości w kwestii ich wiarygodności.

Both comments and pings are currently closed.