Rola ubezpieczeń majątkowych

Każdy z nas, niezależnie od wieku, pochodzenia i narodowości, musi zaspokajać swoje podstawowe potrzeby. W dużej mierze zaspokojeniu tych potrzeb służy większość rzeczy, którymi się otaczamy, choć ich posiadanie służy też innym celom. W każdym jednak razie, posiadanie takich dóbr, jak własny dom lub mieszkanie, a także samochód, jest dla większości osób sprawą priorytetową. Nic więc dziwnego w tym, że staramy się je ubezpieczyć, przede wszystkim przed skutkami zajścia takich zdarzeń, jak uszkodzenie, zniszczenie lub też utrata w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych, w szczególności zaś pożaru i powodzi, bądź też zalania, a także na wypadek ich kradzieży. Opisane powyżej ubezpieczenia można nazwać majątkowymi. Za najpopularniejsze ze ubezpieczeń majątkowych, można uznać ubezpieczenia nieruchomości, zarówno mieszkań, jak i domów, ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych, a także obowiązkowe ubezpieczenie budynków, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zakres ubezpieczeń majątkowych jest duży, gdyż w zakresie nieruchomości można nimi objąć nie tylko domy i mieszkania, ale także domki letniskowe, domy w budowie, magazyny, hale, a także ich wyposażenie. Z kolei wśród ruchomości, poza samochodami, często ubezpieczane są też dzieła sztuki, biżuteria, jachty, samoloty, skutery i motocykle, a nawet zwierzęta domowe.

Both comments and pings are currently closed.