Rola urzędów pracy w zwalczaniu bezrobocia

Państwo powołało wyspecjalizowane instytucje, których zadaniem jest walka z bezrobociem. Tymi instytucjami są powiatowe urzędy pracy. Analizując ich działalność, można postawić pytanie, czy odpowiednio skutecznie spełniają one swoje główne zadanie. Część osób bezrobotnych może bowiem odnieść wrażenie, iż urzędy pracy zapewniają pracę przede wszystkim osobom w nich zatrudnionym. Choć bowiem jednym z głównych zadań tych urzędów pozostaje pośrednictwo pracy, to jednak wielu pracodawców szuka pracowników innymi kanałami, nie dostarczając ofert do urzędu pracy. Również doradztwo zawodowe, jakie świadczą pracownicy urzędów, nie zawsze przynosi satysfakcjonujące efekty. Urzędy pracy kierują też swoich podopiecznych na różne kursy i programy, w ramach aktywnych metod zwalczania bezrobocia. Choć nie ulega wątpliwości, że można w ten sposób znaleźć pracę, to jednak można odnieść wrażenie, iż dla pracowników urzędu liczy się przede wszystkim realizacja tych programów, a nie to, ilu bezrobotnym udało się znaleźć pracę po ich ukończeniu. Receptą na większą skuteczność urzędów pracy, mogło by być uzależnienie wynagrodzeń ich pracowników od efektów swej działalności, czyli liczby osób, którym udało się znaleźć nową pracę. Taka metoda aktywizowania pracowników jest stosowana w większości przedsiębiorstw sektora prywatnego.

Both comments and pings are currently closed.