Ryzykowne sposoby inwestowania

Ogólnie rzecz biorąc inwestycje finansowe czy też tym podobne inwestycje możemy podzielić na różne sposoby. Z jednej strony może to być podział na inwestycje w towary, usługi czy w instrumenty finansowe. Jednak w niniejszym artykule zajmiemy się innego rodzaju podziałem. Mowa tu będzie o podziale na inwestycje bezpieczne oraz inwestycje ryzykowne. W takim wypadku mowa o inwestycjach, które mogą wiązać się z mniejszym lub też większym ryzykiem utraty kapitału. Warto tu jednak zauważyć, iż inwestycje bezpieczne zazwyczaj łączą się z niskimi zyskami natomiast inwestycje uważane za ryzykowne dają jednocześnie możliwość o wiele większego zysku. Jakie inwestycje możemy zaliczyć od inwestycji ryzykownych? Otóż mogą to być na przykład inwestycje na rynkach, na których mamy do czynienia z szybkimi zmianami cen. Poza tym zmiany te nie są tylko i wyłącznie ukierunkowane. Inaczej mówiąc cny mogą wzrastać by za chwilę gwałtownie spaść. W takim wypadku bardzo dobrym przykładem jest rynek papierów wartościowych. Dokładnie rzecz biorąc może to być rynek akcji spółek giełdowych. Oczywiście mówimy wtedy o tak zwanej grze na giełdzie. Dzięki korzystnym zmianom cen akcji w szybkim tempie można się tam wzbogacić. Jednak niekorzystny kur, a dokładnie spadem cen akcji może spowodować, iż równie szybko praktycznie wszystko stracimy.

Both comments and pings are currently closed.