Słowacja na tle innych państw europejskich

Krajem, względem którego Polska wydaje się być lepiej położona w tabeli wzrostu bezrobocia jest Słowacja. Państwo to jednak zupełnie inaczej funkcjonowało niż Węgry, dlatego też z innego powodu możemy mówić tutaj o gorszej sytuacji gospodarczej, względem państw zachodniej Europy. Tuż po II wojnie światowej, dzisiejsza Słowacja, podobnie jak większość krajów bloku wschodniego, znalazła się w strefie wpływów radzieckich. Głównym problemem tego kraju było jednak rozdrobnienie – Czechy i Słowacja stanowiły bowiem w tym okresie jedno państwo. Na terenie Słowacji zaczęto dbać o rozwój przemysłu hutniczego. Początkowo wydało się to bowiem, iż jest to dość ekscentryczny pomysł ze strony władz, gdyż Słowacja nie jest państwem bogatym w zasoby metalurgiczne. Oznacza to zatem, że Słowacja, która była niegdyś potęgą przemysłu zbrojeniowego, a dzisiaj tylko samochodowego, mogła produkować towary dzięki zasobom kupowanym za granicą. W przeciągu ostatnich lat znacznie jednak zubożała ponieważ monopol na przemysł zbrojeniowy posiadają rozwinięte państwa, jak Stany Zjednoczone czy Japonia. Słowacja skupiła się zatem na motoryzacji, chociaż oznaczało to jednocześnie masowe zwolnienia z zakładów, które zajmowały się niegdyś produkcją broni. Sytuacji na rynku pracy nie poprawiały także korupcja i wymuszenia, jakie panowały w rządzie w latach dziewięćdziesiątych. Skutkowały one kradzieżą ogromnych środków publicznych, zmianami prawa nie korzystnymi dla słowackich obywateli. Jak widać, nie tylko Polska borykała się z szerokim problemem korupcji. Na szczęście, sytuacja na Słowacji znacznie poprawiła się i zyskała na status państwa „rozwijającego się”.

Both comments and pings are currently closed.