Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

Z uwagi na negatywne skutki bezrobocia, państwo stosuje liczne metody, żeby przeciwdziałać jego zwiększaniu się, a także ograniczać skutki, gdy utrata pracy stała się już faktem. Najprostszą, ale zarazem najtrudniejszą metodą walki z bezrobociem, jest stymulowanie wzrostu gospodarczego, dzięki któremu zwiększa się popyt na towary i usługi, a tym samym także ilość miejsc pracy. Jednak trudno to osiągnąć w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Stąd też polityka państwa ogranicza się w dużej mierze do ograniczania skutków bezrobocia, w postaci wypłaty różnego rodzaju zasiłków i świadczeń, w tym przede wszystkim zasiłku dla bezrobotnych. Jest on jednak przyznawany na dość krótki okres, a także pod warunkiem odpowiednio długiego okresu pracy i osiągania w niej odpowiednio wysokich dochodów, stąd otrzymuje go jedynie niewielki odsetek ogółu bezrobotnych. Ponadto państwo stosuje też metody aktywizowania bezrobotnych, które mają im pomóc w znalezieniu nowej pracy. Należą do nich wszelkiego rodzaju kursy, pomagające w nabyciu nowych umiejętności, staże i praktyki, finansowane przez państwo, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wiele innych. Jednakże środki, przeznaczone na realizację powyższych aktywnych metod zwalczania bezrobocia, są ograniczone, a ich realizowanie przez urzędy pracy nie zawsze skuteczne.

Both comments and pings are currently closed.