Szansa na rozwój dla kraju litewskiego

Litwa, podobnie jak Węgry i Słowacja należy do grona państw europejskich, których rozwój gospodarczy określany jest jako średni. Niewątpliwie jednak, sytuacja wygląda tu o wiele gorej, jeśli spojrzy się na wskaźnik zatrudnienia. Dlaczego tak jest? Większość państwa bloku wschodniego przeżywała kryzys w latach 80, a następnie w latach 2009/2010. Tymczasem, Litwa przechodziła kryzys w latach 90, zatem pokonując kryzys, przeszła od razu w następny. Litwa, pomimo niewielkiej powierzchni swojego terytorium uznawana jest za państwo rolnicze (ponad 40% to grunty orne) – kryzys odczuła zatem wyjątkowo dotkliwie, ponieważ spadły znacznie ceny zbóż. Drugą gałęzią gospodarczą, na której opiera się Litwa jest przemysł wydobywczy. Litwa słynie z zasobów kamiennych, które następnie przeznacza na eksport. Wydaje się, że największym problemem tego kraju jest zbyt mało rozwinięty rynek usługowy – gospodarka opierająca się na przemyśle wydobywczym oraz rolnictwie znacznie traci, gdy pojawiają się jakiekolwiek kłopoty. Z drugiej natomiast strony, jeśli nawet Litwini decydują się na produkcję jakichkolwiek towarów, muszą importować materiały zza granicy. Problemy finansowe państw powodują wzrost cen towarów importowanych do Litwy, więc produkcja czegokolwiek okazuje się być mniej opłacalna. Najlepszym wyjściem byłoby dla Litwy wprowadzenie podobnych projektów, jakie mamy obecnie w Polsce związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych – pomogłoby to wyszkolić przyszłych przedsiębiorców reprezentujących Litwę na rynku światowym.

Both comments and pings are currently closed.