Typologia rodzajów bezrobocia

Bezrobocie można podzielić na różne sposoby. Podział ten ma oczywiście stosunkowo niewielkie znaczenie dla samej osoby bezrobotnej, gdyż ma głównie znaczenie statystyczne, choć mogą się wiązać się z nim różne metody aktywizacji poszczególnych bezrobotnych. Tak więc, można tutaj wyróżnić bezrobocie cykliczne, inaczej mówiąc koniunkturalne, występujące w trakcie trwania kryzysów gospodarczych. Bezrobocie strukturalne wiąże się ze zbyt dużą podażą pracy, w stosunku do popytu na pracę. Bezrobocie może być też uzależnione, szczególnie w niektórych branżach, od sezonowości. Wreszcie mamy także bezrobocie frykcyjne, które wiąże się z ruchliwością społeczeństwa, zmienianiem przez nie miejsca pracy, pobytu itp. Inny podział bezrobocia, opiera się o długość jego trwania i wyróżnia bezrobocie krótkookresowe, trwające do 3 miesięcy, średniookresowe, trwające od 3 miesięcy do roku, oraz długookresowe, trwające przez ponad rok, które z czasem może się przerodzić w chroniczne. Według jeszcze jednego podziału, wyróżniamy bezrobocie jawne, czyli zarejestrowane w urzędach pracy oraz ukryte, pozostające poza statystyką. Klasyfikacja bezrobocia pomaga nie tylko w identyfikacji jego przyczyn, ale także w stosowaniu środków zaradczych, choć ich skuteczność jest uzależniona od wielu czynników i w związku z tym, często bywa wątpliwa.

Both comments and pings are currently closed.