Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Wszelkiego rodzaju wypadki, w sensie nagłych zdarzeń powodujących znaczne szkody, zarówno majątkowe, jak i osobiste, posiadają zazwyczaj dwie strony – sprawcę i osobę poszkodowaną. Rzadko bowiem się zdarza, aby nie dało się ustalić winy po stronie żadnej z osób, biorących udział w wypadku. Jeśli szkody w danym wypadku są znaczne, a to my zostaniemy uznani za stronę winną wypadku, to może się okazać, iż nie będziemy ich w stanie pokryć, co oczywiście znacząco pogorszy naszą sytuację finansową w przyszłości. Aby uniknąć takiej przykrej sytuacji, wskazane jest skorzystanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie pokryje bowiem szkody na osobie lub na majątku uczestnika wypadku, który nie jest winny jego spowodowania, gdyż wypłaca je wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe. W wielu przypadkach, wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Dotyczy to posiadaczy pojazdów mechanicznych, rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, przedstawicieli zawodów, w których klienci są szczególnie narażeni na powstanie szkody, jak np. lekarzy, prawników, agentów ubezpieczeniowych, inżynierów budownictwa, a także organizatorów imprez masowych, w tym także wycieczek. Każdy z nas może także jednak wykupić dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które może zarówno dotyczyć naszego życia zawodowego, jak i prywatnego.

Both comments and pings are currently closed.