Ubezpieczenie na życie

Powinniśmy pamiętać o tym, że nasze życie jest krótkie i dlatego cenne. Nawet jeśli akurat w tym momencie jesteśmy pełni energii i w dobrym stanie zdrowia, to ta sytuacja szybko może się zmienić. Możemy ulec wypadkowi, nawet nie z naszej winy, który przyprawi nas o śmierć lub spowoduje, że nie będziemy mogli już podjąć żadnej pracy. Istnieje także możliwość, że zapadniemy na poważną chorobę, w tym również przewlekłą, która może nas doprowadzić do przedwczesnej śmierci lub też do trwałej niezdolności do pracy. W związku z powyższym, nasza sytuacja materialna bądź też sytuacja naszej najbliższej rodziny, może ulec gwałtownemu pogorszeniu. Stąd też funkcjonują ubezpieczenia osobowe, które pozwalają na wypłatę odpowiednich świadczeń przez towarzystwo ubezpieczeniowe, a łagodzące te dotkliwe i często tragiczne okoliczności. Z takiego ubezpieczenia powinny w szczególności skorzystać osoby, które są jedynymi żywicielami rodziny, osiągają znaczne dochody, w porównaniu z innymi członkami rodziny, a także posiadają duże zobowiązania. Często również można zauważyć praktykę, iż banki zachęcają klientów do wykupienia polisy ubezpieczenia na życie przy zaciąganiu kredytów, szczególnie kredytów hipotecznych. Wabikiem może być tu obniżenie marży, a tym samym wysokości płaconych rat, co zmniejsza obciążenia domowego budżetu.

Both comments and pings are currently closed.