Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie

Wielu osobom może wydawać się przy prowadzeniu działalności gospodarczej największe znaczenie ma osiągany zysk netto. Jeżeli zysk netto będzie rokrocznie na odpowiednim poziomie to uda się prowadzić sprawnie działalność firmy. Prawda jest jednak nieco inna. Wielu ekonomistów podkreśla ogromną rolę, jaką posiada utrzymywanie płynności finansowej na odpowiedniej stopie. Gdy w naszym przedsiębiorstwie tracimy płynność finansową nagle okazuje się, że tracimy grunt pod nogami. Partnerzy biznesowi i dostawcy przerywają swoje dostawy, a to wiąże się z załamaniem całej struktury, na jakiej była oparta firma. By uniknąć takiej sytuacji trzeba umieć ją przewidzieć. W tym celu w każdym przedsiębiorstwie powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na kilka la analiza finansowa. Najlepiej by była przeprowadzana rokrocznie. Tylko w ten sposób będziemy mogli ocenić w racjonalny sposób nasze ostatnie posunięcia gospodarcze i w miarę możliwości skorygować je w przyszłości. Innym sposobem na uniknięcie kryzysowej sytuacji jest możliwość zaciągnięcia zobowiązania kredytowego do bezpiecznego limitu. Kredyty na rachunku bieżącym nie są przyznawane jednak nowym przedsiębiorcom na rynku. O taki kredyt można się starać, po kilku miesiącach od rozpoczęcia prowadzenia działalności, czyli, gdy da się rozpoznać średnie przychody firmy.

Both comments and pings are currently closed.