Wewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Każdą działalność gospodarczą można prowadzić na dwa sposoby, albo finansując ją ze środków własnych, albo z zewnętrznych źródeł. Zewnętrznymi źródłami nazwiemy wszelkiego rodzaju zobowiązania wobec partnerów biznesowych, zaległości wobec dostawców towarów czy usług, lub zaciągnięte kredyty. Najczęściej zaciąganymi zobowiązaniami kredytowymi, o które starają się przedsiębiorcy są odnawialne kredyty na bieżącym rachunku firmy. Należą one do grupy kredytów krótkoterminowych, najczęściej przyznawane są na dwanaście miesięcy. Przedsiębiorca nie może jednak starać się o taki kredyt zaraz po założeniu firmy, przeważnie banki umożliwiają zaciągnięcie takiego kredytu po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Popularne są także kredyty inwestycyjne, szczególnie ich atrakcyjniejsza wersja, znana, jako kredyty preferencyjne. Jeśli chodzi o wewnętrzne źródła finansowania, to na pierwszym miejscu trzeba wymienić wypracowany zysk netto. Dochody ze sprzedaży produktów i usług są przeznaczane na przykład na bieżącą działalność firmy, lub na planowane inwestycje i modernizacje. Innym sposobem na finansowanie przedsiębiorstwa przez wewnętrzne organy są odpisy amortyzacyjne i dopłaty wspólników do majątku wspólnego, jednak nie zawsze wspólnicy wyrażają taką chęć, albo zwyczajnie nie mają takiej możliwości.

Both comments and pings are currently closed.