Wpływ poziomu bezrobocia na gospodarkę

Bezrobocie można bardzo prosto zdefiniować. Oczywiście w skali jednego człowieka bezrobocie to stan, w którym nie ma on pracy. W przypadku całego społeczeństwa mówiąc o poziomie bezrobocia mamy do czynienia zazwyczaj z określeniem procenta osób, które nie mają pracy w stosunku do całości społeczeństwa, które składa się z osób będących w wieku produkcyjnym. Z tego rozliczenia zazwyczaj wyłączeni są ci, którzy nie mogą pracować z różnych względów. Mowa tu o młodzieży do lat osiemnastu czy na przykład osobach będących na emeryturze czy rencie. Tak czy inaczej poziom bezrobocia ma ogromny wpływ na gospodarkę. Z drugiej strony również takowa gospodarka ma ogromny wpływ na wzrost lub spadek poziomu bezrobocia. Ogólnie rzecz biorąc może to wyglądać tak, iż w przypadku, gdy gospodarka dobrze się rozwija mamy do czynienia ze spadkiem poziomu bezrobocia. Powstają nowe miejsca pracy, a ludzi mają więcej pieniędzy do wydania, przez co wzrasta popyt na towary i usługi, który powoduje dalszy rozwój i wzrost gospodarczy. Z drugiej strony im więcej osób traci pracę tym gospodarka słabiej się rozwija, ponieważ spada popyt na usługi i towary. To powoduje konieczność zmniejszenia kosztów produkcji, a przez to restrukturyzacje oraz zwolnienia zbędnych pracowników. W ten sposób mamy do czynienia poniekąd z zamkniętym kołem.

Both comments and pings are currently closed.