Wskaźniki wzrostu gospodarczego

Gospodarka każdego kraju może podlegać albo wzrostowi, albo zahamowaniu. Oczywiście państwowe instytucje finansowe robią wszystko by gospodarka była, w jak najlepszym stanie. Do oceny stanu gospodarki w danym regionie czy kraju używa się wskaźników wzrostu gospodarczego na danym terytorium. Zestawianie ze sobą dynamiki i kierunków zmian w gospodarce pozwala na oszacowanie, jakości zmian w gospodarce. Punktem odniesienia przy obliczaniu poziomu wzrostu gospodarczego mogą być gospodarki innych krajów, które działają w podobnych warunkach ekonomicznych. Przy porównywaniu poziomów wzrostów gospodarczych obowiązuje zasada by porównywać podobne z podobnym, nie może zestawiać ze sobą dwie zupełnie ze sobą niepowiązane gospodarki, nieposiadające ani jednego wyraźnego punktu stycznego. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad wypracowano wiele wskaźników, którymi mierzymy poziom wzrostu gospodarczego. Zwyczajowo przyjęło się, że najważniejszym wskaźnikiem jest produkt krajowy brutto. Na podstawie takiego wskaźnika można wskazać, które kraje są najsilniejsze na świecie pod względem stanu ich gospodarki. Skoro można tym sposobem wskazać kraje najbogatsze, w których średni poziom życia jest na najwyższym poziomie, równie dobrze można wskazać kraje trzeciego świata, czyli kraje zdecydowanie najbiedniejsze.

Both comments and pings are currently closed.