Wydatki poświęcone na politykę rynku

Jak można łatwo dostrzec, rozwój gospodarczy zależy w dużej mierze od tego, ile zainwestujemy w rynek pracy. Państwa bardziej rozwinięte niż Polska, jak Austria, Niemcy czy Francja inwestują rocznie wiele milionów Euro. Rekordzistą są Niemcy, które przeznaczyły na ten cel w 2010 roku ponad 55 mln Euro- na polskie możliwości taka kwota jest niemalże nieosiągalna. Polacy zainwestowali na ten cel zaledwie około czterech milionów. Jak z pozostałymi państwami? Kraje uznawane za mniej rozwinięte niż Polska pod względem gospodarczym, jak Węgry, Litwa i Słowacja nie inwestowały niemal nic, w porównaniu z tym, co zainwestowały najbogatsze metropolie Unii Europejskiej. Najniższe zaangażowanie finansowe dla swego rynku pracy okazała Litwa. Można tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż kwota przeznaczona na rynek pracy zależy w dużej mierze od środków otrzymywanych z Unii Europejskiej. Wiadomo, że Polska otrzymała ich nieco więcej, niż Litwa. To, ile Unia Europejska zdecyduje się przyznać danemu krajowi na aktywizację rynku pracy związane jest także z tym, jak wygląda rynek pracy. Ekonomiści Unii Europejskiej dostrzegli, iż Polska posiada bardzo rozwinięty rynek zasobów ludzkich – nasi pracownicy są wszechstronnie wykształceni – posiadamy wielu inżynierów i magistrów, gotowych w każdej chwili na podjęcie pracy. Wielu Polaków potrafi posługiwać się kilkoma językami obcymi, co z pewnością ułatwia pracę za granicą. Nadal jednak mamy problemy z tworzeniem miejsc pracy, dlatego cierpimy na tak wysoką stopę bezrobocia w naszym kraju.

Both comments and pings are currently closed.