Wydatkowanie publicznych pieniędzy

Każdego roku, gdy przychodzi okres, w którym trwają prace nad wydatkowaniem środków publicznych, ze wszystkich stron podnoszony jest larum odnośnie bezmyślności zaproponowanych planów budżetowych. Jeszcze się chyba w historii nie zdarzyłby wszyscy obywatele, a przede wszystkim opozycja rządowa zaakceptowała zaproponowany plan. Projekt budżetu jest uchwalany najpierw przez sejm, a następnie przez senat według ściśle określonej procedury. Projekt budżetu nie jest ustawą zwykłą, lecz szczególną, dlatego procedury jego uchwalenia są bardziej restrykcyjne. Uchwalenie budżetu jest kwestią bardzo doniosłą i ważną dla wszystkich obywateli, dlatego pochodzi się do przygotowania tego projektu tak szczegółowo i pieczołowicie. Wydatkowanie publicznych pieniędzy w największym stopniu zależy od takich czynników, jak wpływy do budżetu państwa z zeszłego roku za podatki i wszystkie daniny publiczne, wysokość długu publicznego i dziury budżetowej. Pieniądze publiczne w największej mierze pochodzą z podatków, dlatego wybucha tak wielkie oburzenie, gdy wycieknie informacja dotycząca nieprawidłowego zarządzania tymi środkami. O tym, na jakie cele zostaną przeznaczone publiczne pieniądze decyduje partia, która znajduje się w danym okresie przy władzy, to do niej należy zawsze ostatnie zdanie, ma głos decydujący.

Both comments and pings are currently closed.