Zakres przedmiotowy mikroekonomii

Dwoma najważniejszymi dziedzinami ekonomii są bez cienia wątpliwości mikroekonomia i makroekonomia. Jeśli chodzi o mikroekonomię to zajmuje się ona wszystkimi zjawiskami, które mogą wpływać do wybory konsumentów w warunkach rzadkości dóbr. W telegraficznym skrócie, przedmiotem badań mikroekonomii są zachowania na rynku indywidualnych konsumentów, oraz podmiotów gospodarczych. Ważna jest w tym aspekcie także interakcje pomiędzy grupami konsumentów oraz pomiędzy grupami osób prowadzących działalność gospodarczą. Rynków w gospodarce jest bardzo wiele, a na każdym z nich, na decyzje podejmowane przez konsumenta wpływają inne czynniki i elementy rynkowe. Analiza dotycząca podstawowych transakcji na rynku, czyli kupna i sprzedaży, może być przeprowadzana na wiele sposobów. O wyborze jednej techniki decydują sami ekonomiści. Różnicą między makroekonomią a mikroekonomią jest fakt, że w mikroekonomii gospodarka nie jest traktowania, jako jeden organizm, lecz zbiór podmiotów, między, którymi dochodzi do interakcji. W makroekonomii gospodarka jest jednym organizmem i bada się generalnie zjawiska ważne dla całości, jak poziom i przyczyny bezrobocia, czy bilans płatniczy. Dla mikroekonomii dwudziestego pierwszego wieku charakterystyczne jest modelowanie matematyczne. Dzięki niemu można formułować teorie dotyczące zachować konsumentów.

Both comments and pings are currently closed.