Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne posiadają swoje niewątpliwe zyski, lecz także mają swoje wady. Generalnie z inwestycji w fundusze inwestycyjne można zarobić więcej niż na lokatach pieniężnych i właśnie dla wielu osób ta perspektywa jest tak kusząca, że nie zwracają nawet uwagi na obecne przecież ryzyko inwestycyjne i możliwości starty części zainwestowanych środków pieniężnych. Zysk na funduszach inwestycyjnych, jak już zostało wspomniane może być wyższy niż na lokatach, poza tym ich wielką zaletą jest pełna kontrola na całym procesem inwestycji, na każdym jego etapie. W funduszach inwestycyjnych, ich uczestnik może w każdej chwili wycofać swoje jednostki uczestnictwa. Posiadane certyfikaty inwestycyjne można bez problemu sprzedać na rynku wtórnym. Fundusze inwestycje dodatkowo można dobierać w taki sposób by spełniały, w jak największym zakresie nasze oczekiwania. Kolejną przewagą funduszy inwestycyjnych nad innymi formami powszechnych inwestycji jest fakt, że do inwestowania w ten instrument finansowy nie trzeba posiadać żadnej specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny. Poza wymienionymi powyżej zaletami inwestycji w fundusze inwestycyjne, posiadają one oczywiście także swoje wady. Fundusze od każdej transakcji pobierają prowizję. Tak, jak przy wszystkich innych inwestycjach istnieje możliwość straty kapitału.

Both comments and pings are currently closed.